Αίτημα παράτασης προθεσμίας ένταξης αυθαίρετων κατασκευών στον ν.4495/2017, υπέβαλλε εγγράφως στον Υπουργό κ. Χατζηδάκη, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, τονίζοντας αναλυτικά:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μια ημέρα πριν την επίσημη λήξη της προθεσμίας για την ένταξη των αυθαιρέτων κατασκευών της κατηγορίας 5 του ν.4495/2017 και πριν χιλιάδες μηχανικοί και πολίτες βρεθούν εκτεθειμένοι με ευθύνη της Πολιτείας, το ΤΕΕ/ΤΔΕ ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος τους κράτους σας καλεί να επανεξετάσετε και να εγκρίνετε, έστω και την τελευταία στιγμή, το αίτημα για παράταση του ισχύοντος νόμου. Η παράταση πρέπει να δοθεί για ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και σύννομη υπαγωγή των παραπάνω κατασκευών.

Ο νόμος 4495 /2017, καθώς και οι προηγούμενοι νόμοι περί αυθαιρέτων που ξεκίνησαν από το 2011, είχαν σαν στόχο τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης καθώς επίσης και την καταγραφή της δομημένης επιφάνειας στη χώρα μας.

Ο περιορισμός της αυθαίρετης δόμησης είναι μια προσπάθεια που μας βρίσκει αρωγούς. Είναι όμως μια σύνθετη διαδικασία που για να διεκπεραιωθεί, απαιτείται η φυσική συνεργασία και επαφή του πολίτη με τον μηχανικό, τον συμβολαιογράφο, τον φοροτεχνικό, τους νομικούς, το κτηματολόγιο, την πολεοδομία, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, το Δασαρχείο, την Κτηματική Υπηρεσία και την Αρχαιολογία ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που για την υπαγωγή τους απαιτούνται εγκρίσεις από επιτροπές και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Έτσι, με δεδομένα τα προβλήματα και τις παθογένειες του συστήματος που κουβαλάμε από δεκαετίες, σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19, που εξαπλώνεται τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας, μόνο μία εύκολη διαδικασία δεν μπορεί να θεωρηθεί η υπαγωγή ενός αυθαιρέτου στο Νόμο, πόσο δε μάλιστα όταν αυτό ανήκει στην πιο απαιτητική κατηγορία 5.

Και όλα αυτά απαιτούνται χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί θεμελιώδεις διαδικασίες και υποχρεώσεις από το Κράτος, όπως:

 • η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών,
 • η ανάρτηση των αεροφωτογραφιών της καταληκτικής ημερομηνίας για την ένταξη των αυθαιρέτων, δηλαδή της 28ης / 7/ 2011,
 • η σύσταση και λειτουργία των αρμοδίων επιτροπών και  συμβουλίων αρχιτεκτονικής,
 • η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων,
 • η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης ολόκληρης της επικράτειας,
 • ο καθορισμός των ορίων των οικισμών,
 • η ψηφιοποίηση των σχεδίων και των συσχετιζόμενων εγγράφων των δημοσίων υπηρεσιών
 • ο καθορισμός του αιγιαλού, των ρεμάτων, των αρχαιολογικών χώρων και άλλων προστατευόμενων περιοχών,
 • η ολοκληρωμένη προστασία των περιοχών περιβαλλοντικής αξίας  όπως περιοχές natura, παραλίμνιες ή παραποτάμιες περιοχές, η προστασία των ακτογραμμών και η δημιουργία ζωνών υποδοχής για τον τουρισμό,
 • η δημιουργία σχεδίων πόλης για τους οικισμούς και γενικότερα η αποτελεσματικότερη οργάνωση του  χωροταξικού σχεδιασμού, και
 • ο  καθορισμός των ορίων απαλλοτρίωσης των επαρχιακών και εθνικών οδών.

Όλα τα παραπάνω μαζί με τις δυσερμηνείες που ξεκινούν από τον ίδιο τον Νόμο και για τις οποίες χρειάστηκαν χιλιάδες ερωτο-απαντήσεις και δεκάδες εγκύκλιοι για να επιλυθούν, αλλά και προβλήματα που σχετίζονται:

 • με την δυσλειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών λόγω της εκ περιτροπής και απομακρυσμένης εργασίας για τον περιορισμό της πανδημίας και
 • τη δυσμενή οικονομική θέση δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών που από το 2011 λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία συνεχίζεται με την πανδημία,

είναι στοιχεία που καθιστούν ανέφικτη την ολοκλήρωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών της κατηγορίας 5 εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της 30ης Σεπτεμβρίου.

Έτσι, αυτό που το Υπουργείο θεωρεί μια απλή αίτηση, απαιτεί τη διερεύνηση όλων των πιο πάνω παραγόντων.

Θα ήταν μια απλή αίτηση αν όλα τα παραπάνω συνυπήρχαν σε μια σταθερή, αξιόπιστη και ενιαία βάση δεδομένων που θα περιλάμβανε έναν γεωαναφερόμενο στο εθνικό σύστημα συντεταγμένων χάρτη, μαζί με τις αεροφωτογραφίες του 2011, τους αναγνωρισμένους αρχαιολογικούς τόπους, τις επαρχιακές και δημοτικές οδούς με τα όρια απαλλοτρίωσης τους, τους κυρωμένους δασικούς χάρτες και τις περιοχές που εκκρεμούν αντιρρήσεις, τις περιοχές αναδασμών, τις προστατευόμενες περιοχές περιβαλλοντικής αξίας, τα όρια των οικισμών, τις αντικειμενικές αξίες, τα ισχύοντα πολεοδομικά μεγέθη και τις χρήσεις γης σε κάθε γεωγραφικό σημείο.

Μόνο τότε θα μπορέσει να συντελεστεί ορθά η διαδικασία καταγραφής της αυθαίρετης δόμησης, η οποία και θα ολοκληρωθεί με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Πρέπει να γίνει σαφές πως δεν μπορεί να ολοκληρώνεται η μια φάση χωρίς την διαδοχή της αμέσως επόμενης.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για την απαιτούμενη παράταση.»

Πηγή: patrastimes.gr