Η αντίστροφη μέτρηση για την ενίσχυση επιχειρήσεων και επαγγελματιών μέσω του έβδομου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής ξεκίνησε. Η πλατφόρμα myBusinessSupport άνοιξε για να οριστικοποιήσουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες τις αιτήσεις τους έως τις 10 Μαΐου ενώ οι πρώτες πληρωμές έχουν προγραμματιστεί για τη Μ. Πέμπτη. Υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 δικαιούχοι θα μοιραστούν πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον έβδομο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν επαγγελματίες και εταιρείες που έκαναν έναρξη έως την 1η Φεβρουαρίου του 2021 και εμφανίζουν μείωση τζίρου κατά 20% το πρώτο 3μηνο του 2021. Ο όρος αυτός δεν ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες είχαν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα βάσει ΚΑΔ (λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός, αθλητισμός, πολιτισμός, μεταφορές, γυμναστήρια, κομμωτήρια, καταστήματα ΟΠΑΠ, οσχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ίσχυαν περιοριστικά μέτρα).

Μείωση τζίρου στο σύνολο του 2020 θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται, εξοφλείται σε 60 χαμηλότοκες μηνιαίες δόσεις.

Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο.

Προβλέπονται αυξημένα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων. Δηλαδή, προβλέπεται αυξημένη ενίσχυση στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό, και γενικότερα στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.

Οδηγίες

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Επιστρεπτέα προκαταβολή(7) Αίτηση χορήγησης» και εισέρχεστε στην πλατφόρμα.

Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ποσό που αιτείται να λάβει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων, κατά περίπτωση.

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

Ο ενδιαφερόμενος κατευθύνεται στην επόμενη οθόνη όπου εμφανίζονται:

  1. Τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης όπως αυτά διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. στον Πίνακα με τίτλο Στοιχεία Μητρώου.
  2. Η υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογράψει «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης πιστοποιώ την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινώ στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί ο αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων για τη χορήγησης της ενίσχυσης στην πλατφόρμα myBusinessSupport.».
  3. Το πεδίο «Επιλογές» όπου εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες σχετικά με την υποβολή της δήλωσης.
  4. Το πεδίο «Αριθμός εργαζομένων»

5.Το πεδίο «αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή»

6.Το πεδίο «Δικαιούμενο ποσό βάσει αλγορίθμου (άρθρο 4 παρ. 1 ΚΤΑ ΓΔΟΤ 420/2021

7.Το πεδίο «Ελάχιστο ποσό βάσει άρθρου 4 της ΚΤΑ ΓΔΟΤ 420/2021»

8.Το πεδίο «Επιλογή πλαισίου ενίσχυσης».

Πηγή: patrastimes.gr