Σε αντίθεση με την έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή που είχε σπάσει όλα τα κοντέρ, στον έβδομο κύκλο των φθηνών κρατικών δανείων το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες διστάζουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην επιστρεπτέα προκαταβολή 7 καθώς φοβούνται ότι θα κοπούν όπως συνέβη και στον προηγούμενο κύκλο.

Δέκα ημέρες μετά το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myBusinessSupport έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 224.320 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες όταν ο αριθμός στους προηγούμενους κύκλους ήταν τουλάχιστον διπλάσιος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 19 Απριλίου και εκτιμάται ότι το 1 δισ. ευρώ του έβδομου κύκλου της επιστρεπτέας θα μοιραστούν 250.000 – 300.000 δικαιούχοι.

Τα ποσά που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τη Μεγάλη Eβδομάδα θα καθοριστούν με βάση τον αλγόριθμο που θα προβλέπει η υπουργική απόφαση η οποία θα εκδοθεί όταν θα κλείσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 19 Απριλίου 2021. Μέχρι τότε δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επιτηδευματίες υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2020 με την κατάλληλη προσαρμογή, ώστε να ληφθεί υπόψη ότι μέρος του μηνός Μαρτίου 2020 υπήρχαν περιοριστικά μέτρα.
  2. Έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ (που αντιστοιχεί σε 3 μήνες).
  3. Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να μην έχουν αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος όρος δεν θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βάσει ΚΑΔ (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά μέτρα σήμερα).
  4. Οι νέες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων και έκαναν έναρξη εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν αποκλειστεί σε κάποιον από τους δύο προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας αυτή τη φορά θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως τζίρου.

Σημειώνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ, ενώ για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο. Επίσης θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα (οι οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου), 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.

Πηγή: patrastimes.gr