Με διαδικασίες fast track θα εισπράττουν οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες τον ΦΠΑ, αφού μία από τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι η επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ μέσω της ψηφιοποίησης και απλοποίησης των συναλλαγών μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και των επιχειρήσεων.

Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστούν η γραφειοκρατία αλλά και η ανθρώπινη παρέμβαση και θα ανοίξει ο δρόμος για την αυτοματοποιημένη διαδικασία των επιστροφών του ΦΠΑ, που αποτελεί χρόνιο και πάγιο αίτημα της αγοράς η οποία στερείται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η αυτοματοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών θα ξεκλειδώνει άμεσα τις επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που δικαιούνται οι συνεπείς επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα σε πολλές περιπτώσεις είναι υποχρεωμένες να περιμένουν πολλούς μήνες για να λάβουν την επιστροφή φόρου που δικαιούνται. To γεγονός ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιτάχυνε το πρώτο τρίμηνο τις επιστροφές ΦΠΑ, ικανοποιώντας το 95% των αιτημάτων μέσα σε 90 ημέρες, δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί η διαδικασία των επιστροφών με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους επόμενους μήνες.

Πάνω από 488 εκατ. ευρώ οι επιστροφές ΦΠΑ το α’ τρίμηνο
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιστροφές ΦΠΑ στο τρίμηνο ξεπέρασαν τα 488 εκατ. ευρώ με τη διεκπεραίωση 18.509 αιτημάτων. Στον αντίποδα όμως, 975 αιτήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα, με τις επιχειρήσεις να στερούνται ρευστότητα μέσω ΦΠΑ ύψους 333 εκατ. ευρώ.

Στα φορολογικά εργαλεία φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, περιλαμβάνονται η πλήρης κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας, ο εκσυγχρονισμός του ΕΝΦΙΑ μέσω ακριβέστερης αποτίμησης των τιμών ζώνης ανά γεωγραφική περιοχή, με σκοπό τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την ευθυγράμμιση του φόρου ακίνητης περιουσίας με τις αξίες της αγοράς, ένα νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά προϊόντα, αλκοόλ) και η υιοθέτηση κινήτρων για την περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και αυτοματοποιημένη διαδικασία για ηλεκτρονική επιστροφή του ΦΠΑ.

Επιπλέον, προβλέπεται η εισαγωγή ταμειακών μηχανών νέας τεχνολογίας στο σύνολο της χώρας. Στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ βρίσκεται η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS αλλά και των τιμολογήσεων με τις φορολογικές και ελεγκτικές Αρχές, με θέσπιση κινήτρων για την προσαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις και στην προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού.

Πηγή: patrastimes.gr