Ένα νέο σχέδιο νόμου φέρνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να κάνει για μια ακόμα φορά την κρίση ευκαιρία για αλλαγές κι εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας. Η νέα νομοθετική της πρωτοβουλία για την κρατική αρωγή προβλέπει ένα καθεστώς αποζημιώσεων των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, αλλά και ένα πλαίσιο συντονισμού των διαδικασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης των περιοχών που πλήττονται από τις καταστροφές, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη σε όσες και όσους έχουν ανάγκη.

Έτσι, κυβερνητικοί κύκλοι βεβαιώνουν ότι διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για την στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, αλλά και διαδικασίες συντονισμού των μέτρων αποκατάστασης και στήριξης, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει εξειδικευμένες υπηρεσιακές δομές, οι οποίες θα αναλάβουν τις διαδικασίες επιχορήγησης των επιχειρήσεων που χρειάζονται στήριξη, καθώς και τον συντονισμό των μέτρων αποκατάστασης ζημιών και στήριξης όσων έπληξαν τα ακραία φαινόμενα.

Το πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται σε έξι βασικούς άξονες:

Ιδρύεται η Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία οργανώνει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή.
Αναδιαμορφώνεται ο μηχανισμός επιχορήγησης επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός κι αλληλεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων, να επιτευχθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, να λειτουργήσει ο συντονισμός στην κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού.
Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων για αποζημίωση λόγω ζημιών από θεομηνία, με την ένταξη στο πλαίσιο αυτό τόσο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (που πολλές φορές έβλεπαν τη σοδειά τους να καταστρέφεται ενώ οι αποζημιώσεις ήταν στοιχειώδεις), όσο και των ιδιωτών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (οι οποίοι ως τώρα δεν καλύπτονταν), λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη βαρύτητα που έχει η αγροτική δραστηριότητα στο εισόδημα της κάθε κατηγορίας.
Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής, η οποία θα καθιστά τη διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης γρήγορη, αποτελεσματική, αλλά ταυτόχρονα θα δίνει και τη δυνατότητα ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων και των δηλώσεων για αποζημιώσεις.
Παρέχεται δυνατότητα στις επιχειρήσεις που χτυπούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα να λαμβάνουν επιχορήγηση πέραν της αποζημίωσης που προβλέπεται από την ιδιωτική τους ασφάλιση.
Τέλος, δημιουργείται Ταμείο Κρατικής Αρωγής, το οποίο θα συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Δεύτερη πηγή χρηματοδότησης για το Ταμείο θα είναι τα ποσά που εισπράττονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής. Την εποπτεία του Ταμείου αναλαμβάνει η Προεδρία της Κυβέρνησης με δεδομένη τη δημόσια λογοδοσία.

Πηγή: patrastimes.gr