Μεγάλες είναι οι αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος για τους εργαζόμενους που αμείβονται με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εκδίδοντας οι ίδιοι αποδείξεις, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας «μπλοκάκια».

Η συγκεκριμένη κατηγορία φορολογούμενων που θεωρούνται «μισθωτοί» από την ισχύουσα νομοθεσία έστω και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με βάση τη νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τη χρήση του 2020 προβλέπει σημαντικά αυξημένα αφορολόγητα όρια και μειωμένους συντελεστές φόρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Οι περισσότεροι, λοιπόν, αναμένεται να έχουν μηδενικά ποσά αναλογούντων φόρων, γεγονός που αυτόματα σημαίνει ότι θα τους επιστραφούν ακέραια τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τις αμοιβές του για το 2020.

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν

Ας δούμε όμως τις αλλαγές που θα ισχύσουν για όσους φέτος φορολογηθούν ως μισθωτοί και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες θα ισχύσουν φέτος οι εξής αλλαγές:

1. Μειώσεις συντελεστών υπολογισμού φόρου εισοδήματος. Στην κλίμακα εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος για το 2020 θα ισχύσουν τα εξής:

 • Μείωση εισαγωγικού συντελεστή (ελάχιστου) φορολογικού συντελεστή από 22% στο 9% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος
 • Μείωση του συντελεστή για το τμήμα εισοδήματος από τις 20.000,01 έως και τις 30.000 ευρώ, από το 29% στο 28%
 • Μείωση του συντελεστή για το τμήμα εισοδήματος από τις 30.000,01 έως και τις 40.000 ευρώ, από το 37% στο 36%
 • Μείωση του συντελεστή για το τμήμα εισοδήματος από τις 40.000 και πάνω, από το 45% στο 44%

2. Αυξήσεις στα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για όσους έχουν παιδιά. Τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια» που βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα θα αυξηθούν:

 • σε 9.000 ευρώ από 8.863,63 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί
 • σε 10.000 ευρώ από 9.090,90 ευρώ για όσους έχουν δύο παιδιά
 • σε 11.000 ευρώ από 9.545,45 ευρώ για όσους έχουν τρία παιδιά
 • σε 12.000 ευρώ από 9.545,45 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα παιδιά
 • σε 13.000 ευρώ από 9.545,45 ευρώ για όσους έχουν πέντε παιδιά
 • σε 14.000 ευρώ από 9.545,45 ευρώ για όσους έχουν έξι παιδιά
 • σε 15.000 ευρώ από 9.545,45 ευρώ για όσους έχουν επτά παιδιά
 • σε 16.000 ευρώ από 9.545,45 ευρώ για όσους έχουν οκτώ παιδιά
 • σε 17.000 ευρώ από 9.545,45 ευρώ για όσους έχουν εννέα παιδιά
 • σε 18.000 ευρώ από 9.545,45 ευρώ για όσους έχουν δέκα παιδιά

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης

Όλες οι παραπάνω μεταβολές στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των εργαζομένων που αμείβονται με «μπλοκάκια» και λογίζονται ως μισθωτοί θα έχουν ως αποτέλεσμα να λάβουν πίσω ολόκληρα τα ποσά των παρακρατηθέντων φόρων -πρόκειται για το 20% που παρακρατούσε η εφορία κάθε μήνα ως προκαταβολή έναντι του φόρου που πρέπει να πληρωθεί για το 2020.

Οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να φορολογηθεί το «μπλοκάκι» ως αμοιβή από μισθωτή εργασία θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και οι εξής πέντε προϋποθέσεις:

 1. Ο φορολογούμενος να έχει υποβάλλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΔΟΥ
 2. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να ασκεί δραστηριότητα η οποία δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής δραστηριότητας αλλά χαρακτηρίζεται «ελευθέριο επάγγελμα». Μερικές από αυτές τις δραστηριότητες είναι του γιατρού, του συμβολαιογράφου, του αρχιτέκτονα, του δημοσιογράφου κ.ά.
 3. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώνει ως έδρα άσκησης της δραστηριότητας το σπίτι του
 4. Ο φορολογούμενος δεν θα πρέπει να εισπράττει μισθό από άλλη πηγή
 5. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε τρεις το πολύ εργοδότες ή/και σε περισσότερους από τρεις εάν και εφόσον λαμβάνει το 75% των ετήσιων αποδοχών μόνο από έναν.

Πηγή: patrastimes.gr