1ο Βραβείο: 15ο Νηπ. Πατρών – 400 κ.

2ο Βραβείο: Νηπ. Νικολαιίκων- 372 κ.

3ο Βραβείο: Ιδ.Νηπ. Χριστοπούλου Ελένη-Ειρήνη/ Ναυτίλος- 300 κ.

4ο Βραβείο:

·         70ο Νηπ. Πατρών -260 κ.

·         Νηπ. Κουλούρας -260 κ.

·         Ιδ.Νηπ. Μικρό Γυρί – 245 κ.

·         Νηπ. Λουσικών – 212 κ.

5ο Βραβείο:

·         20ο Νηπ. Πατρών – 185 κ.

·         26ο Νηπ. Πατρών – 165 κ.

·         37ο Νηπ. Πατρών – 130 κ.

·         18ο Νηπ. Πατρών – 108 κ.

·         2ο Ειδ.Νηπ. Πατρών – 100 κ.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ  για μεγάλο δείκτη κιλών/μαθητή:

 

·         2ο  Ειδικό Νηπ. Πατρών – 25,00 κ/μ

·         Ιδ. Νηπ/γείο “Χριστοπούλου Ελένη-Ειρήνη/ Ναυτίλος” – 15,00 κ/μ

·         Ιδ.Νηπ. Μικρό Γυρί – 13,61 κ/μ

·         Νηπ. Νικολεΐκων- 12,00 κ/μ

·         Νηπ. Λουσικών – 10,60 κ/μ

·         15ο Νηπ. Πατρών – 9,09 κ/μ

·         Ειδ.Νηπ. Κ. Αχαΐας – 7,50 κ/μ

·         70ο Νηπ. Πατρών – 7,03 κ/μ

·         Νηπ. Κουλούρας – 5,20 κ/μ

·         26ο Νηπ. Πατρών – 5,16 κ/μ

·         3ο Ειδ.Νηπ.Πατρών – 4,86 κ/μ

·         Νηπ. Καμινίων – 4,33 κ/μ

·         20ο Νηπ. Πατρών – 3,70 κ/μ

·         37ο Νηπ. Πατρών – 3,61 κ/μ

·         Νηπ. Κρήνης – 3,49 κ/μ

·         Νηπ. Ροδοδάφνης – 3,33 κ/μ

·         18ο Νηπ. Πατρών – 3,09 κ/μ

·         Ελληνικό Νηπιαγωγείο  Λονδίνου

 

1ο Βραβείο: Νηπ. Νικολεΐκων – 437 κ.

2ο Βραβείο: Νηπ. Καμινίων -260 κ.

3ο Βραβείο: Νηπ. Λουσικών- 200 κ.

 

4ο Βραβείο:

·         Νηπ. Κουλούρας – 140 κ.

·         15ο Νηπ. Πατρών -130 κ.

·         70ο Νηπ. Πατρών -100 κ.

 

5ο Βραβείο:

  • 8ο Νηπ. Πατρών – 70 κ.
  • 17ο Νηπ. Πατρών – 70 κ.
  • 49ο Νηπ. Πατρών – 60 κ.
  • Νηπ. Σελιανιτίκων – 60 κ.
  • Νηπ. Κρήνης – 52 κ.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ  για μεγάλο δείκτη κιλών/μαθητή:

 

·         Νηπ. Καμινίων – 17,33 κ/μ

·         Νηπ. Νικολεΐκων- 14,10 κ/μ

·         Νηπ. Λουσικών – 9,52 κ/μ

·         2ο Ειδ.Νηπ. Πατρών – 6,67 κ/μ

·         8ο Νηπ. Πατρών – 3,89 κ/μ

·         Νηπ. Σταυροδρομίου – 3,64 κ/μ

·         17ο Νηπ. Πατρών – 3,50 κ/μ

·         3ο Ειδ.Νηπ. Πατρών – 3,33 κ/μ

·         Νηπ. Καμαρών – 2,76 κ/μ

·         70ο Νηπ. Πατρών – 2,63 κ/μ

·         Νηπ. Κουλούρας – 2,59 κ/μ

·         71ο Νηπ. Πατρών – 2,27 κ/μ

·         49ο Νηπ. Πατρών – 2,22 κ/μ

·         Νηπ. Σελιανιτίκων – 2,22 κ/μ

·         15ο Νηπ. Πατρών – 2,10 κ/μ

·         Νηπ. Κρήνης – 2,08 κ/μ

 

 

 

 

Πηγή: patrastimes.gr