Δουλειά έπιασε, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών, κοστολογώντας τα μέτρα για την προσέλκυση επενδύσεων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας που πρότεινε σε εκτενή μελέτη του, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πάντα, κορυφαίες πηγές στην Οδό Νίκης επισημαίνουν ότι εξετάζονται ήδη φορολογικά κίνητρα για να προσελκυστούν επενδύσεις στο Χρηματιστήριο, αυτή τη φορά προς όφελος των ιδιωτών επενδυτών.

Η κυβέρνηση, προκειμένου να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, έχει ασχοληθεί μέχρι στιγμής με δύο σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία της αγοράς:

  • Την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της αγοράς, η οποία κηλιδώθηκε από το σκάνδαλο της Folli Follie και τη διαρκή αμφισβήτηση των ξένων κεφαλαίων προς τις τράπεζες με τις αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα της «περήφανης» διαπραγμάτευσης του… 2015. Για τον λόγο αυτό θεσπίστηκαν μια σειρά από νόμους για τους ελέγχους, τα πρόστιμα, την αλλαγή της σύνθεσης των μελών του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
  • τη μείωση των φόρων για τις επιχειρήσεις και τα μερίσματα (5% πια), ενώ μηδενίστηκε η προκαταβολή φόρου, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και γίνεται προσπάθεια περαιτέρω πίεσης του ενεργειακού κόστους, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικότερες οι ελληνικές επιχειρήσεις και, βεβαίως, οι εισηγμένες.

Πλην όμως, εκείνο που λείπει είναι η ενεργοποίηση των ιδιωτών επενδυτών που θα επιλέξουν το Χρηματιστήριο ως ισχυρή εναλλακτική αύξησης των εισοδημάτων τους.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει φορολογικά κίνητρα για τους επενδυτές εκείνους που θα θελήσουν να τοποθετήσουν μέρος των διαθεσίμων τους στο Χρηματιστήριο, καθιστώντας ελκυστικότερη την αγορά.

«Κάτι τέτοιο προϋποθέτει όμως», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «να συνεργαστεί και η διοίκηση του Χρηματιστηρίου, η οποία πλέον είναι ανεξάρτητη, ως ιδιωτική εταιρεία, με τρίτους μετόχους και όχι το Δημόσιο που συνδεόταν παλαιότερα εμμέσως μέσω της συμμετοχής των τραπεζών». Που σημαίνει ότι, από την πλευρά του, το Χρηματιστήριο θα πρέπει να δημιουργήσει νέα επενδυτικά εργαλεία ή να προσελκύσει νέες επιχειρήσεις στο ταμπλό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέτρα που κοστολογεί η κυβέρνηση είναι τέσσερα από αυτά που προτείνει το ΙΟΒΕ:

  • Απαλλαγές επιλέξιμων μετοχών από τον φόρο μερισμάτων ή απαλλαγές επιλέξιμων ομολογιών από τον φόρο τόκων που παρακρατούνται κατά την πληρωμή. Οι απαλλαγές μπορεί να συνδέονται με τα πρώτα χρόνια διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών τους σε οργανωμένη αγορά.
  • Απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου σε περίπτωση διακράτησης επιλέξιμων κινητών αξιών περισσότερο από έναν ελάχιστο αριθμό (π.χ. 3) ετών.
  • Απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου φυσικού προσώπου.
  • Έκπτωση φόρου για συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή για επένδυση σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες και τίτλους διαπραγματεύσιμους στην Εναλλακτική Αγορά.

Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι οι θετικές οικονομικές επιδράσεις που δημιουργούνται μέσα από στοχευμένα κίνητρα για την ενδυνάμωση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς είναι σημαντικά υψηλότερες του δημοσιονομικού κόστους που προκαλούν.

«Ενδεικτικά», τονίζει το ΙΟΒΕ, «με σωρευτικό δημοσιονομικό κόστος περί το €0,5 δισ. στην 5ετία, δημιουργούνται νέες επενδύσεις έως και €1,6 δισ. στην ίδια 5ετία και σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την πραγματική οικονομία σε όρους ΑΕΠ και απασχόλησης σε βάθος 20ετίας».

Όπως αναφέρει, ειδικότερα, η μελέτη, «οι εκτιμήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάθε 1 ευρώ δημοσιονομικού κόστους για την εφαρμογή των προτεινόμενων κινήτρων μπορεί να συντελέσει σε σωρευτική αύξηση του πραγματικού εθνικού εισοδήματος στο Αισιόδοξο σενάριο, κατά έως και 5 ευρώ (4 ευρώ στο Συντηρητικό σενάριο) σε βάθος 5ετίας, και κατά έως και 27 ευρώ σε βάθος 20ετίας (19 ευρώ στο Συντηρητικό σενάριο)».

mononews.gr

Πηγή: patrastimes.gr