Δέσμη νέων μέτρων που έχουν ως στόχο τους τόσο την ανάσχεση της διαρροής των πλοίων από το Εθνικό Νηολόγιο προς νηολόγια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής ναυτιλίας προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας αποφάσισε να προωθήσει μια σειρά από μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλίας προκειμένου αφενός, να ενδυναμώσει το οικονομικό όφελος και το κοινωνικό μέρισμα για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία και αφετέρου, να ενισχύσει την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών.

Στα νέα μέτρα συμπεριλαμβάνονται η άρση αντικινήτρων και ο εξορθολογισμός διαδικασιών που σχετίζονται με την επιλογή της ελληνικής σημαίας και μεγαλύτερη ευελιξία στους όρους απασχόλησης πληρωμάτων.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης «Μολονότι η ελληνική πλοιοκτησία διατηρεί την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της, σήμερα μόνο το 16,7% της ελληνόκτητης χωρητικότητας φέρει την ελληνική σημαία. Αυτό έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο για την εικόνα της χώρας, όσο και για τη ναυτική απασχόληση και ναυτιλιακή τεχνογνωσία.

Η δέσμη μέτρων που ανακοινώνουμε σήμερα», επεσήμανε ο Υπουργός, «στοχεύει στην αντιστροφή της εικόνας αυτής.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, βασική επιδίωξη είναι να δοθεί νέα πνοή στο ελληνικό νηολόγιο, με την εγγραφή νέων ελληνόκτητων ποντοπόρων πλοίων, στους οποίους θα δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης από την Κυβέρνηση στο οποίο ευελπιστεί ότι θα ανταποκριθούν θετικά.

Πηγή: patrastimes.gr