Την εγκατάσταση σαράντα τριών (43) Γωνιών Ανακύκλωσης σε σημεία της Πάτρας σχεδιάζει ο Δήμος με στόχο την χωριστή συλλογή αποβλήτων, ώστε να γίνεται ολοκληρωμένη επεξεργασία τους.

Ο Δήμος υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της συλλογής συγκέντρωσης και επεξεργασίας των απορριμμάτων, με προτεραιότητα τη διαλογή στην πηγή για την ανακύκλωση.

Για την χωριστή συλλογή των αποβλήτων, πέραν των άλλων δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατατέθηκε πρόταση, που συντάχθηκε από τους εργαζόμενους στο Δήμο, στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της εγκατάστασης Γωνιών Ανακύκλωσης με υπόγειους κάδους, συνολικής δαπάνης 1.300.000 ευρώ.

Η μελέτη περιλαμβάνει και υποέργα:

  • Εγκατάσταση 43 Γωνιών Ανακύκλωσης σε επιλεγμένα σημεία της πόλης δύο (2) ή τριών (3) ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών. Περιλαμβάνεται σύστημα έξυπνης διαχείρισης με αισθητήρες πλήρωσης.
  • Προμήθεια δύο (2) ειδικών απορριμματοφόρων με γερανό, για την αποκομιδή.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για την χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης.

Για τον Δήμο Πατρέων η προστασία της Δημόσιας Υγείας, του Περιβάλλοντος και η εκτροπή των αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, είναι βασική προτεραιότητα.

Πηγή: patrastimes.gr