Την ακόλουθη επιστολή απέστειλε ο δημοτικός σύμβουλος της Ώρας Πατρών προς τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία της φοιτητικής εστίας:

“Η εξάπλωση της πανδημίας θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στη χώρα αλλά και στην πόλη μας το επόμενο διάστημα. Η πόλη μας λόγω των Πανεπιστημίων φιλοξενεί χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι με το θέμα της στέγασης και την οικονομική δυσχέρεια.

Το δημοτικό συμβούλιο Πατρέων αποφάσισε το 2017 την εξαγορά ενός ορόφου για να ενοποιήσει το ήδη παραχωρηθέν ισόγειο από το κληροδότημα του ζωγράφου Σπύρου Σώκαρη. Ο όρος του ζωγράφου-διαθέτη ήταν η οικία του να μετατραπεί σε φοιτητική εστία. Έκτοτε στο κτίριο δεν έχει γίνει οποιαδήποτε εργασία επισκευής και συντήρησης. Παράλληλα στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται ότι το ακίνητο αποτελεί μοναδικό για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Για την επίλυση του ζητήματος υπενθυμίζω ότι το 2016 η δημοτική αρχή ζητούσε το Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένος Πατρών πριν την παράδοση του θαλασσίου μετώπου από την προηγούμενη κυβέρνηση, για να το μετατρέψει σε φοιτητική εστία.

Ερωτάται η δημοτική αρχή σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την αξιοποίηση του ακινήτου σύμφωνα με τους όρους του κληροδοτήματος;

Το κτίριο θα μπορούσε να αποτελέσει στέγη για τους φοιτητές λαϊκών οικογενειών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στα έξοδα.”

Πηγή: patrastimes.gr