Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας για την στοχευμένη πρόληψη και ισότιμη φροντίδα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ρωτά με επίκαιρη ερώτηση του προς τον Υπουργό Υγείας ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Ξανθός.

Το κείμενο της ερώτησης:

“Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον οδηγό προτεινόμενων δράσεων, τον οποίο εξέδωσε κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας (βλ. “Actions for consideration in the care and protection of vulnerable population groups from COVID-19”, 19/05/2020), ως ευάλωτοι πληθυσμοί νοούνται όσοι αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, διαβιούν σε υπερ – πληθείς κατοικίες, σε κλειστές δομές, καταυλισμούς, σε απομακρυσμένες περιοχές και σε συνθήκες στέρησης ή ακραίας φτώχειας. Ευπαθείς ομάδες ή ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, νοούνται τα άτομα άνω των 60 ετών που έχουν και υποκείμενα νοσήματα (βλ. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/high-risk-groups).

Όπως απορρέει από τα παραπάνω, υφίσταται σαφής διάκριση μεταξύ ευπαθών ατόμων και ευάλωτων πληθυσμών παρότι στον δημόσιο λόγο συχνά συγχέονται οι όροι με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση τόσο στο κοινό όσο και στη χάραξη πολιτικών υγείας. Το φάσμα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, το οποίο εκτείνεται από τους άστεγους, Ρομά, πρόσφυγες, φυλακισμένους, τοξικο-εξαρτημένους, AμΕΑ, τρόφιμους γηροκομείων και ψυχιατρείων υπόκειται σε περαιτέρω ευαλωτότητα κατά το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας.

Επειδή, η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και αξιοπρεπούς φροντίδας επιβάλει τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας της υγείας των ευάλωτων πληθυσμών.

Επειδή, οι διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις παρέχουν σαφείς οδηγίες αφενός και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφετέρου ως προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επειδή, συνιστά αδήριτη ανάγκη η καθολική υγειονομική κάλυψη και η υπεράσπιση της δημόσιας υγείας όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της χώρας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την στοχευμένη πρόληψη και ισότιμη φροντίδα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων;”

Πηγή: patrastimes.gr