Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ενέκρινε μια νέα στρατηγική για την Ελλάδα, η οποία θα καθοδηγήσει το επενδυτικό σχεδιασμό της Τράπεζας για τη χώρα τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το έργο της ΕΤΑΑ θα περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης του κορωνοϊού και προσπάθειες για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.

Με χρονικό ορίζοντα το 2025, οι επιχειρησιακές και στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΤΑΑ στην Ελλάδα θα βασίζονται στους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, διευκολύνοντας την επέκταση του ιδιωτικού τομέα
  • υποστήριξη της βιώσιμης ενέργειας και των υποδομών, μεταξύ άλλων, μέσω περαιτέρω περιφερειακών συνδέσεων
  • Επιπλέον ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Στόχος της Τράπεζας είναι να υποστηρίξει ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και υγιή επιχειρηματικά μοντέλα μέσω άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών, στην ενίσχυση των αλυσίδων αξίας και στην προώθηση της στρατηγικής ενοποίησης για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη των εταιρειών. Θα επικεντρωθεί επίσης σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε πρωτοβουλίες αστικής ανάπλασης που προωθούν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Η πολιτική συμμετοχής της Τράπεζας αναμένεται να συμπληρώσει τις επενδύσεις, να συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και στην προώθηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων, μέσω ιδιωτικοποιήσεων και έργων ΣΔΙΤ.

Με βάση το ιστορικό της ενίσχυσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, η Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει τον κλάδο, ιδίως όσον αφορά την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών.

Η Άντρεα Μοράρου, Περιφερειακή Διευθύντρια της ΕΤΑΑ για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε: «Η ΕΤΑΑ βρίσκεται τώρα σε θέση να στηρίξει την ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στη χώρα να ξεπεράσει τον αντίκτυπο της πανδημίας. Θα διοχετεύσουμε τις επενδύσεις σε τομείς όπου απαιτείται περισσότερο η υποστήριξή μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία και αναπτύσσοντας περαιτέρω τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις κεφαλαιαγορές».

Η ΕΤΑΑ άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 και μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ που αφορούν πάνω από 65 έργα.

Πηγή: patrastimes.gr