Η Αρχή του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) δημοσιοποίησε «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της».

Συγκεκριμένα, προκηρύσσει «την πλήρωση με επιλογή επτά (7) θέσεων μελών του Συμβουλίου της Αρχής με τετραετή θητεία, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α΄). Ήτοι: Α. τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, που καλύπτουν τις ειδικότητες των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Οικονομίας και των Τεχνολογικών Επιστημών, και Β. τέσσερις (4) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που καλύπτουν τις ειδικότητες των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Οικονομίας και των Τεχνολογικών Επιστημών».

Ολόκληρη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΕ ΕΔΩ

Ο Ε.Ο.Ε. αποτελεί «επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Ε. περιγράφονται στις παρ 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄), όπως αυτές αναδιατυπώθηκαν με την παρ 1 του άρθρου 44 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄) και τροποποιήθηκαν με τις παρ. 1 και 2. του άρθρου 42 του Ν. 4351/2015
(ΦΕΚ 164/Α΄)».

Τρόπος και χρόνος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (1 και 2)

2. Βιογραφικό σημείωμα.

Η υποβολή των παραπάνω Β.1. (αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και Β.2. (βιογραφικό σημείωμα) θα πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] κατά το διάστημα από Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να φέρει στο πεδίο «Θέμα» την ένδειξη «Αίτηση για το Συμβούλιο τoυ Ε.Ο.Ε.» με συνημμένα την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα.

Οι θέσεις του Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε. είναι άμισθες. Στα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση ύψους (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι έξι (6) συνεδριάσεις ετησίως και με τους περιορισμούς της παρ. 2, άρθρο 21 του Ν.4024/11 (ΦΕΚ 226/Α΄). Τα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής έχουν την υποχρέωση υποβολής στην εφορία Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ), σύμφωνα με τον Ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.4281/2014.

Αίτηση υποψηφίων για τις θέσεις Δ.Ε.Π ΕΔΩ – Αίτηση υποψηφίων για τις θέσεις Σ.Ε.Ε ΕΔΩ – Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ

Πηγή: patrastimes.gr