Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στον επανασχεδιασμό των πληρωμών με ηλεκτρονικό τρόπο για το 2021, βάζοντας από την αρχή στο τραπέζι όλα τα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ένα μέτρο που θα επανεξετάσει το οικονομικό επιτελείο είναι η υποχρεωτική εξόφληση των μισθωμάτων φυσικών προσώπων μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Κάθε ενοικιαστής, θα είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί μηνιαίως το ποσό που αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ενώ σε διαφορετική περίπτωση (εάν κάποιος συνεχίσει να πληρώνει με μετρητά) θα προβλεφθούν πρόστιμα τόσο για τον ενοικιαστή όσο και τον ιδιοκτήτη.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα χάνουν τα κίνητρα που θα προσφέρει το υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα το μέτρο ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να πληρώνουν το ενοίκιο με ηλεκτρονικό τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται η δαπάνη.

Σύμφωνα με παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, η πανδημία κατέδειξε ότι «τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης βοήθησαν κυρίως εκείνους που εντάσσονται στην άσπρη οικονομία».

Για παράδειγμα, η επιστρεπτέα προκαταβολή βοήθησε όσους εκδίδουν αποδείξεις και εμφανίζουν κάποιο τζίρο, ενώ αρκετές ήταν οι περιπτώσεις όπου ο χαμηλός τζίρος του 2019 ήταν αποτέλεσμα φοροδιαφυγής.

Ο τζίρος του 2020 ο οποίος ήταν αποτέλεσμα των ηλεκτρονικών συναλλαγών οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσματα έναντι του προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες επιχειρήσεις εκτός των μέτρων στήριξης.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν αποζημίωση με βάση το συμβόλαιο μίσθωσης, που δεν είναι πάντα το πραγματικό και έτσι έχασαν ένα τμήμα της αποζημίωσης που δικαιούνται μετά το υποχρεωτικό κούρεμα των ενοικίων.

Ουσιαστικά, στόχος του επιτελείου είναι να θεσπιστούν κίνητρα έτσι ώστε να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές με ηλεκτρονικό τρόπο και ταυτόχρονα το μέτρο να βοηθήσει και τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι στην περίπτωση που δεν εισπράττουν το ενοίκιο από τον μισθωτή θα εμφανίζεται μέσω του τραπεζικού τους λογαριασμού ότι δεν έχουν εισπράξει τα ενοίκια και ως εκ τούτου δεν θα είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν και να φορολογηθούν για αυτά.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι με την πληρωμή των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος (είτε στο ταμείο, είτε με e-banking) θα περιοριστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή στις τάξεις των ιδιοκτητών ακινήτων, αρκετοί από τους οποίους αποκρύβουν τα εισοδήματα από ακίνητα, καθώς οι φόροι είναι τσουχτεροί.

Η παραπάνω πρακτική δε σημαίνει ότι θα λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, καθώς η φορολογία για τα εισοδήματα από ενοίκια είναι τσουχτερή και ενδεχομένως αρκετοί να συνεχίσουν την ίδια πρακτική.

Τα εισοδήματα από ενοίκιο φορολογούνται:
15% μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος 12.000 ευρώ.
35% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ.
45% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 35.000 ευρώ.
Επιπλέον, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος που έχει αποκτήσει εισοδήματα από ακίνητα δηλώσει συνολικό ποσό ετήσιου ατομικού εισοδήματος άνω των 12.000 ευρώ είτε μόνο από ακίνητα είτε κι από άλλες πηγές, το συνολικό αυτό εισόδημα υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Οι σκέψεις για υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών ξεκίνησαν μετά την αποκάλυψη από την εφορία μεγάλης φοροδιαφυγής σε αρκετές τουριστικές περιοχές.

Σήμερα μόνο οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταβάλουν το μίσθωμα ηλεκτρονικά, καθώς σύμφωνα με τον νόμο, οι δαπάνες ενοικίων εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών δεν θα αναγνωρίζονται και ως εκ τούτου δεν θα εκπίπτουν.

Αγωγή έξωσης για την απαλλαγή φόρου από ανείσπρακτα ενοίκια
Τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τον φόρο επί ανείσπρακτων ενοικίων έχουν οι ιδιοκτήτες που μισθώνουν ακίνητα και κατά το προηγούμενο έτος δεν εισέπραξαν μέρος αυτών ή το σύνολο των ενοικίων. Με αντίγραφο της αγωγής έξωσης μπορούν να μεταβαίνουν στις εφορίες, ενώ ίσως υπάρξει πρόβλεψη για ηλεκτρονική προσκόμιση των δικαιολογητικών ώστε να τους απαλλάξει από τον φόρο.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εφορίες τους, με ραντεβού ή με ηλεκτρονικό τρόπο, για να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν κατάφεραν να εισπράξουν τα ενοίκια από τους ενοικιαστές τους, για να μην πληρώσουν τον φόρο επί των ανείσπρακτων ενοικίων θα πρέπει, πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, να καταθέσουν στην εφορία τους φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.

Τα ακίνητα που αποκτώνται και δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων η εφορία δέχεται την αγωγή αποβολής του μισθωτή.

Τα εισοδήματα αυτά θα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, ενώ τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα θα πρέπει να δηλωθούν στον ειδικό κωδικό του Ε1, που αφορά τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Τέλος, τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται και στο έντυπο “Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας” Ε2 και θα μεταφέρονται στον κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πηγή: patrastimes.gr