Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, ενώ η έναρξή του εκτιμάται εντός του 2021

Έως τα τέλη φθινοπώρου αναμένεται να έχει δημοσιευθεί ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις σύμφωνα μάλιστα με τα όσα είχε αναφέρει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας.

Με την εφαρμογή του, όπως περιγράφεται στο ειδικό παράρτημα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκτιμάται ότι θα υποστηριχθούν τουλάχιστον 9.700 επιχειρήσεις σε διάφορους παραγωγικούς τομείς όπως στον τουρισμό, στον αγροδιατροφικό κ.ά. αλλά και ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός των επιλέξιμων επιχειρήσεων μπορεί να είναι ψηλότερος από τις 9.700 που έχει αρχικά προσδιοριστεί.

Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων με εκτιμώμενη έναρξη εντός του 2021. Η φάση εφαρμογής θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια, μετά την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων και το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο 2024.

Η επένδυση περιλαμβάνει δύο επιμέρους προγράμματα:
(α) ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα για μεσαίους, μεγάλους και πολύ μεγάλους οργανισμούς και

(β) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση της διαδικασίας παραγωγής, εγκατάσταση νέου (ή αντικατάσταση υπάρχοντος) συστήματος θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και παροχή ζεστού νερού με σύστημα ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης για αυτοκατανάλωση, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων και εξοπλισμού, ηλεκτρικά οχήματα για τη διανομή προϊόντων και πρώτων υλών, σημεία φόρτισης, εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης (ενεργειακός έλεγχος, ενεργειακή και τεχνική συμβουλευτική, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, διαχείριση της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου).

Για την ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα για μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι. Όσο για τις πολύ μικρές θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού. Με τις επιχορηγήσεις των δράσεων του προγράμματος θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, να προωθήσουν τη χρήση ΑΠΕ και γενικότερα να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη.

Πηγή: patrastimes.gr