Από «κόσκινο» θα περάσουν από τον Σεπτέμβριο όλες οι συντάξεις χηρείας που υπερέβησαν την 3ετία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελέστηκε νέος γάμος και εάν οι δικαιούχοι εργάζονται ή παίρνουν και δεύτερη (δική τους) σύνταξη.

Ο στόχος του παραπάνω ελέγχου είναι να εντοπίζονται άμεσα οι κατηγορίες που θα έχουν περικοπές βάσει νόμου και να επιστρέφονται τα ποσά με παρακράτηση του 1/10 της σύνταξής τους

Σύμφωνα με πληροφορίες μελετάται να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση όπου ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα έχουν ίδιο τρόπο επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων συντάξεων.

Αυτό που ισχύει σήμερα για τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα είναι ότι τα χρωστούμενα ποσά από συντάξεις παρακρατούνται με το 25% της σύνταξης, ενώ στο Δημόσιο είναι με το 1/10 ως τα 1.000 ευρώ σύνταξης και με το 1/6 για το τμήμα σύνταξης πάνω από 1.000 ευρώ.

Η πρόταση που εξετάζεται είναι να εφαρμοστεί το καθεστώς του Δημοσίου που είναι ευνοϊκότερο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Η σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας) χορηγείται σε κάθε περίπτωση στο 70% της σύνταξης του αποβιώσαντος-άμεσα ασφαλισμένου.

Αν υπάρχουν ανήλικα ή ανίκανα προς εργασία τέκνα, τότε η σύνταξη επιμερίζεται μεταξύ συζύγου και παιδιών. Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις ανίκανου προς εργασία τέκνου, η σύνταξη είναι εφ όρου ζωής.

Η σύνταξη χηρείας δεν μπορεί να περιοριστεί κάτω των 360 ευρώ το μήνα.

Αν όμως ο/η δικαιούχος σύνταξης χηρείας μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται εξ ιδίου δικαιώματος, η παροχή μειώνεται στο 50% της αρχικής (ήτοι 35% της σύνταξης του/ης θανόντος/ούσης).Τα παιδιά συνεχίζουν να λαμβάνουν το τμήμα της σύνταξης που τους αναλογεί μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας.Όταν όμως πρόκειται για χώρα Ε.Ε. ή κράτος με το οποίο έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που από το άλλο κράτος χορηγείται σύνταξη από άλλη αιτία (λόγω γήρατος ή αναπηρίας) .Στην περίπτωση που υφίσταται σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω του επιζώντος συζύγου/ετέρου μέρους του συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένου κατά την ημερομηνία θανάτου χορηγείται η σύνταξη, χωρίς περικοπή, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του.

Όταν ο/η επιζών/-ούσα σύζυγος κατά την ημερομηνία θανάτου του/της συζύγου του/της είναι ανάπηρος/η σε ποσοστό 67%, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου δεν περιορίζεται κατά 50% λόγω εργασίας για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία με το ποσοστό αυτό.

Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε τέκνα λόγω θανάτου του γονέα τους από 13/5/2016 δεν επηρεάζεται από εργασία/αυτοαπασχόληση ή συνταξιοδότησή τους από άλλη πηγή.

Επίσης η σύνταξη του επιζώντος/ούσης συζύγου μειώνεται στην περίπτωση που η διαφορά ηλικίας μεταξύ των συζύγων, συντρόφων ή συμβιωνόταν (θρησκευτικός ή πολιτικός γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης) είναι μεγαλύτερη των δέκα ετών, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος του γάμου.

Η μείωση καθορίζεται ρητά με ποσοστά που αφορούν πλήρη έτη διαφοράς ηλικίας και φτάνουν το 5% για έτη από 36 και πάνω.

Πηγή: patrastimes.gr