Αμφίβολης εισπραξιμότητας πρόστιμα ύψους άνω των 32,4 δισ. ευρώ, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είχαν απομειωθεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης καταγράφει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του επί του απολογισμού, του ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κράτους για το οικονομικό έτος 2018 που παρουσιάσθηκε χθες στη Βουλή.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το ύψος των βεβαιωθέντων προστίμων, που αφορούν σε παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ανήλθε στο ποσό των 32,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων διεγράφησαν 105 εκατ. ευρώ, επεστράφησαν 14 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν μόνο 19 εκατ. ευρώ.

Ως προς την ανάλυση, κατά παλαιότητα και ανά κατηγορία οφειλέτη, του εισπρακτέου υπολοίπου των απαιτήσεων από πρόστιμα για παραβάσεις του του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει πως:

Πηγή: patrastimes.gr