Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 60509/2021 για τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ποσού 718,65 ευρώ για τους εργαζόμενους στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Η έκτακτη ενίσχυση αφορά τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις, που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές, που έπληξαν περιοχές της χώρας τον Αύγουστο του 2021 και οι οποίοι κατέστησαν εξ’ αυτού του λόγου άνεργοι.
Σαραπέντε επιδόματα για τους πυρόπληκτους εργαζόμενους
Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, των 718,65 ευρώ αντιστοιχεί σε 45 βασικά επιδόματα ανεργίας (45 x 15,97 = 718,65 ευρώ) για κάθε εργαζόμενο σε επιχειρήσεις, που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές, που έπληξαν περιοχές της χώρας τον Αύγουστο του 2021 και οι οποίοι κατέστησαν εξ’ αυτού άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, στο ΚΠΑ 2 του τόπου εργασίας τους, στην οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του δικαιούχου.
Στοιχεία ταυτοπροσωπίας.
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής του Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).
Ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο Δημόσιας Αρχής, στην οποία εργαζόταν ο δικαιούχος, από το οποίο να προκύπτει η ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη.
Όπως αναφέρει το imerisia.gr, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση του ανωτέρω δικαιολογητικού, η ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη θα διαπιστώνεται από Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της πληγείσας επιχείρησης (έδρα ή υποκατάστημα).

Σημειώνεται ότι η καταβολή το ποσού θα πραγματοποιηθεί μετά από έλεγχο και έγκριση από τις αρμοδίες Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, το αργότερο έως 60 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της καταβολής.

Πηγή: patrastimes.gr