Παράταση μερικών εβδομάδων –πιθανόν έως και τα τέλη Μαΐου– θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2», το οποίο επιδοτεί για 8 μήνες τις δόσεις των επιχειρηματικών δανείων και των οφειλών στις τράπεζες από ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την κρίση.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 10 Μαΐου και, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η απόφαση είναι ήδη ειλημμένη και θα ανακοινωθεί μετά και τα οριστικά στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων και το ύψος των δανείων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα.

26.000 αιτήσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έως χθες αίτηση στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» είχαν υποβάλει 26.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο αριθμός υπολείπεται με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις των τραπεζών, που ανέβαζαν το ύψος των επιλέξιμων δικαιούχων έως και τις 100.000. Ωστόσο μια αξιόπιστη αξιολόγηση για το κατά πόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι ικανοποιητικός ή όχι, συνδέεται και με το ύψος των δανείων που έχουν αιτηθεί επιδότηση με βάση και τον προϋπολογισμό του προγράμματος που προβλέπει κονδύλι ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η μη μαζική συμμετοχή, όπως είχε αρχικώς προεξοφληθεί, ερμηνεύεται από το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και κυρίως ελεύθερων επαγγελματιών φαίνεται να είναι διστακτικός στην ένταξή του στο πρόγραμμα λόγω της υποχρέωσης άρσης του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου που προβλέπει το πρόγραμμα. Δυσκολία υπήρξε επίσης και από την πλευρά των λογιστών, οι οποίοι έθεσαν ως προτεραιότητα για τους πελάτες τους την ένταξή τους στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής στα τέλη Απριλίου, αλλά και την ανταπόκριση σε πάγιες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως η υποβολή ΦΠΑ.

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του τζίρου τους ίση ή μεγαλύτερη του 20% κατά το 2020 σε σχέση με το 2019 και να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της COVID-19.

Oροι και χρηματοδότηση

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο οι επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και αυτές που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση ή δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί, αλλά η επιδότηση είναι υψηλότερη για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

• Για όσες επιχειρήσεις έχουν ενήμερες οφειλές την 31η Δεκεμβρίου 2020 το μέγιστο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 600 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στις 5.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 15.000 ευρώ για τις μικρές και στις 50.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ. Η κρατική επιδότηση θα καλύπτει το 90% της δόσης για τους τρεις πρώτους μήνες και θα μειώνεται στο 80% τους επόμενους τρεις και στο 70% τους τελευταίους δύο μήνες.

• Για όσες επιχειρήσεις έχουν δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών το μέγιστο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 500 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στις 4.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 12.500 ευρώ για τις μικρές και στις 40.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η κρατική επιδότηση θα καλύπτει το 80% της δόσης για τους τρεις πρώτους μήνες και θα μειώνεται στο 70% τους επόμενους τρεις και στο 60% τους τελευταίους δύο μήνες.

• Για όσες επιχειρήσεις έχουν δάνεια που έχουν καταγγελθεί το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 300 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στις 2.500 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 7.500 για τις μικρές και στις 25.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η επιδότηση θα καλύπτει το 50% της δόσης για τους τρεις πρώτους μήνες, θα μειώνεται στο 40% τους επόμενους τρεις και στο 30% τους τελευταίους δύο μήνες.

«Κόφτες»

Για όλες τις κατηγορίες υπάρχουν επίσης «κόφτες» σε σχέση με την ακίνητη περιουσία που θα πρέπει να διαθέτουν, το ύψος των καταθέσεων και το ύψος των χρηματοοικονομικών τοποθετήσεων που έχουν στην κατοχή τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και η διαδικασία είναι ηλεκτρονική χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.

Πηγή: patrastimes.gr