Πρόσφατα εορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων και Ειδικές Ανάγκες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το ειδικό ασανσέρ με το οποίο τα ΑμεΑ θα μπορούν να επισκέπτονται την Ακρόπολη. Ωστόσο όπως αποδεικνύεται δεν ισχύει το ίδιο με τον υπόλοιπο κρατικό μηχανισμό που προσπαθούν να επικοινωνήσουν οι γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ώστε να διευκολύνουν τη ζωή των παιδιών τους ή των συγγενών τους.

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε μία περίπτωση ενός γονιού ανήλικου παιδιού με ειδικές ανάγκες που προσπαθεί εδώ και εβδομάδες να επικοινωνήσει με την Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης (Αγίου Κωνσταντίνου 8 στην Αθήνα) και έχει αποδεδειγμένα πραγματοποιήσει πάνω από 750 τηλεφωνικές κλήσεις αλλά κανείς δεν απαντά!

Ο λόγος που επιμένει και καλεί συνεχώς σε όλα τα τηλέφωνα εστιάζεται στο γεγονός ότι είχε παραγγείλει ένα καινούριο αυτοκίνητο κάνοντας χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που υπάρχουν για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες αλλά εξαιτίας της γραφειοκρατίας και του κορωνοϊού λείπει η βεβαίωση από τη συγκεκριμένη Διεύθυνση που πιστοποιεί την αναπηρία του ανήλικου παιδιού του ώστε να μην καταβάλλουν Τέλος Ταξινόμησης.

Το αυτοκίνητο είχε παραγγελθεί μήνες πριν και πριν λίγες εβδομάδες έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά και οι άνθρωποι της εισαγωγικής εταιρείας προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρατείνουν τον εκτελωνισμό του ώστε ο πελάτης τους να μπορέσει να προμηθευτεί τη σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης και να μπορέσει να απαλλαγεί από την καταβολή του Τέλους Ταξινόμησης.

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι καλεί σε όλους τους διαθέσιμους τηλεφωνικούς αριθμούς της Διεύθυνσης κανείς δεν απαντά και κινδυνεύει να πληρώσει το Τέλος Ταξινόμησης καθώς πλέον καθώς στενεύουν επικίνδυνα τα χρονικά περιθώρια για τον εκτελωνισμό του οχήματος που είχε παραγγείλει.

Επίσης να τονίσουμε πως ο συγκεκριμένος γονέας του παιδιού με Ειδικές Ανάγκες μένει πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα οπότε δεν είναι εφικτή και η επίσκεψή του στα γραφεία της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης που ούτως ή άλλως τα ραντεβού πραγματοποιούνται τηλεφωνικά όποτε βέβαια απαντήσουν… Τώρα πως μπορεί να κλείσει κανείς ραντεβού δεν είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμε καθώς αν κάποιος έχει αποδεδειγμένα τηλεφωνήσει πάνω από 750 φορές και δεν έχει απαντήσει κανείς τότε μόνο με την βοήθεια του Θεού μπορεί να κλείσει κάποιος ραντεβού…

Πως λαμβάνεται η απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει δημιουργήσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για την απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης σε αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Οι ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις προβλέπουν το δικαίωμα απαλλαγής από την καταβολή του Τέλους Ταξινόμησης για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων προσώπων.

1.ΑΤΟΜΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

1.1 Δικαιούχα Πρόσωπα απαλλαγής

Α) Ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:

Είναι άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40 ή είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς μεταμοσχευμένοι ή πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.

Β) Ανάπηροι πολέμου, αξιωματικοί και οπλίτες, των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.

Γ) Στελέχη και Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη.

1.2 Όροι – Προϋποθέσεις για την χορήγησης της απαλλαγής

Α) Πιστοποίηση της αναπηρίας

Για την χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης απαιτείται η έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ) ή της Α.Σ.Υ.Ε., κατά περίπτωση, με την οποία καθορίζεται το ποσοστό αναπηρίας και η αντιστοίχιση με τις ανωτέρω αναφερόμενες παθήσεις.

Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. αποφαίνεται για την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου σε μία από ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες παθήσεων με την έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης κατόπιν αντίστοιχης της πάθησης με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού του Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ).

Όσον αφορά τα Στελέχη και τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη για το λόγο αυτόν, αποδεικνύουν την κατάστασή τους μέσω αντίστοιχης ιατρικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής καθώς και αναλυτικού φύλλου μισθοδοσίας.

Β) Δικαιούμενος κυβισμός των παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων

Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ’ εξαίρεση, άτομα με αναπηρία που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβ. εκ., ενώ άτομα με αναπηρία που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβ. εκ. Για τα άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.650 κυβ. εκ. παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στο αυτοκίνητο αυτό τέλους ταξινόμησης:

α) 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα άνω των 1.650 κυβ. εκ. και μέχρι 2000 κυβ. εκ. και

β) 58% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα άνω των 2.000 κυβ. εκ.

Γ) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α’) και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: αα) Ότι δεν έχει παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση όπου έχει παραλάβει κατά το παρελθόν άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον τρόπο τελωνειακής τακτοποίησης του προηγούμενου αυτοκινήτου. ββ) Ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί με καθεστώς ατέλειας. γγ) Ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

δ) Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α’), από την οποία προκύπτει η υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια βίου.

ε) Το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό τελωνισμού του αυτοκινήτου.

2.Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους διαμονής προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Στοιχεία του δικαιούχου:

– Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.

– Υπηκοότητα. Αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών.

β) Τόπος διαμονής του δικαιούχου:

– Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία.

– Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τραπεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).

– Επαγγελματική δραστηριότητα του/της δικαιούχου και του/της συζύγου.

– Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια.

– Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκατεστημένος.

γ) Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου:

– Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.

– Υποβολή εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

– Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης η αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εγκρίνει την απαλλαγή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

1.3 Τελωνειακή παρακολούθηση και αποδέσμευση

α) Ισχύον περιοριστικό διάστημα τελωνειακής παρακολούθησης

Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί ή παραλαμβάνονται ατελώς, με βάση τις διατάξεις ατελείας που κάθε φορά ισχύουν για τους αναπήρους, μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την λήξη του έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ατελής παράδοσή τους, μπορούν ύστερα από άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής να μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χρήσεις, χωρίς υποχρέωση καταβολής του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο.

β) Τελωνειακή αποδέσμευση πριν από τη λήξη του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος

Για τα αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και αποδεσμεύονται, πριν από την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί. Το τέλος ταξινόμησης, υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της τελωνειακής αποδέσμευσης.

γ) Τελωνειακή αποδέσμευση από τους νόμιμους κληρονόμους κατόπιν κληρονομικής διαδοχής

Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με τις διατάξεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους τους, τακτοποιούνται τελωνειακά από τους τελευταίους μέσω της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου.

Στην περίπτωση αυτή οι κληρονόμοι καταβάλλουν τόσα δέκατα του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί ή αντίστοιχα της διαφοράς μεταξύ του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος. Το κλάσμα του εξαμήνου θεωρείται ως ολόκληρο εξάμηνο. Το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της τελωνειακής αποδέσμευσης.

Σε περίπτωση υποβολής αιτημάτων τελωνειακή τακτοποίησης – αποδέσμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων από τους κληρονόμους των αποθανόντων δικαιούχων μετά την πάροδο της διετίας, η εν λόγω τελωνειακή τακτοποίηση-αποδέσμευση πραγματοποιείται μέσω της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, μετά την επιβολή από την αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου του προβλεπόμενου από την παράγραφο 2 του άρθρου 147 προστίμου του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

δ) Τελωνειακή αποδέσμευση από τους νόμιμους κληρονόμους μέσω μεταβίβασης σε άλλο δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο.

Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με τις διατάξεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους τους, δύνανται να αποδεσμεύονται τελωνειακά από τους τελευταίους, εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, μέσω μεταβίβασης σε άλλο δικαιούχο της ίδιας απαλλαγής πρόσωπο χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και με νέα εκκίνηση του προβλεπόμενου περιοριστικού διαστήματος παρακολούθησης της ατέλειας από την ημερομηνία της μεταβίβασης.

1.4 Ανανέωση του δικαιώματος

Τα δικαιούχα άτομα που έχουν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το φόρο αυτό λόγω αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύουν, αν η μεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο ή η αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

1.5 Ειδικές περιπτώσεις

1.5.1 Ανήλικα δικαιούχα ΑμεΑ

Στα ανήλικα άτομα με αναπηρία των παραπάνω κατηγοριών παθήσεων που δικαιούνται την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σε εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία, ο οποίος δύναται να παραλάβει με τις διατάξεις αυτές ένα επιβατικό αυτοκίνητο έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερα ανήλικα άτομα με αναπηρία.

1.5.2 Οδήγηση του επιβατικού αυτοκινήτου από μη δικαιούχα πρόσωπα

Τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με τις διατάξεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία, επιτρέπεται, εκτός από τον ίδιο τον ανάπηρο, να οδηγούν και ένα ή δύο άλλα πρόσωπα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής τελωνισμού του αυτοκινήτου υπό τον όρο ότι θα επιβαίνει στο αυτοκίνητο το δικαιούχο πρόσωπο.

Η οδήγηση του αυτοκινήτου χωρίς να επιβαίνει σε αυτό το δικαιούχο πρόσωπο συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση, η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 293 ευρώ. Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται εντός των ορίων του νομού της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Στην περίπτωση που το αυτοκίνητο οδηγείται εκτός των ορίων του νομού, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υφίστανται εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις ή ότι έγινε αποκλειστικά για λόγους εξυπηρέτησης των άμεσων αναγκών του δικαιούχου προσώπου.

Διάθεση του αυτοκινήτου σε άλλες χρήσεις επισύρει άρση της ατέλειας με καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας.

1.5.3 Τελωνειακή αποδέσμευση εντός του χρονικού διαστήματος πενταετίας και επταετίας

Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με τις διατάξεις των ατόμων με αναπηρία και ζητείται η τελωνειακή αποδέσμευσή τους από το καθεστώς της ατέλειας μετά την παρέλευση της πενταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση της επταετίας από τον τελωνισμό τους, υποβάλλονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) του τέλους ταξινόμησης.

1.5.4 Αντικατάσταση αυτοκινήτου λόγω κλοπής

Σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης λόγω αναπηρίας, το δικαιούχο πρόσωπο δύναται να υπαχθεί εκ νέου στις διατάξεις ατελούς παραλαβής αυτοκινήτου λόγω αναπηρίας πριν από την πάροδο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία τελωνισμού του αυτοκινήτου μέχρι την ημερομηνία της κλοπής αυτού, εφόσον καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος ταξινόμησης και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την εκ νέου υπαγωγή του στις διατάξεις απαλλαγής από το φόρο.

Ειδικότερα, για την εκ νέου υπαγωγή του δικαιούχου στο δικαίωμα ατελούς παραλαβής και υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα εκ νέου χορήγησης της απαλλαγής από το φόρο, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο συντελείται η κλοπή:

-Εφόσον η υποβολή του αιτήματος για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου ατελώς γίνεται εντός του περιοριστικού διαστήματος της επταετίας, οφείλεται το αναλογούν για το κλαπέν αυτοκίνητο τέλος ταξινόμησης.

-Εφόσον η υποβολή του αιτήματος για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου ατελώς γίνεται πέραν του περιοριστικού διαστήματος της επταετίας, απαλλάσσεται ο δικαιούχος από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ταξινόμησης. Τέλος, σε περίπτωση κλοπής αναπηρικού αυτοκινήτου μετά την πάροδο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία τελωνισμού του, για την εκ νέου υπαγωγή του δικαιούχου στις διατάξεις ατελούς παραλαβής αυτοκινήτου λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο, χωρίς την καταβολή τέλους ταξινόμησης για το κλαπέν αυτοκίνητο.

1.6 Νομικό – Κανονιστικό Πλαίσιο

Νομικό Πλαίσιο

-Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α’), άρθρο 1

-Ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α’), άρθρο 16

-Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 A’) “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, άρθρο 132 παρ. 6,7,8

-Αρ. Δ.697/35/90 ΑΥΟ (ΦΕΚ 190 Β’) “Τροποποίηση διατάξεων ατελείας που ισχύουν για τους αναπήρους” που έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α’ ).

Κανονιστικό Πλαίσιο

-Αρ. Δ18Α 5038263/23.10.2013 (ΦΕΚ 2710 Β’), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166 Α’) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

-Αρ. Δ18Α 5038645 ΕΞ 29.10.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2774 Β’) σχετικά με τις Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Αρ. Ε.2039/2019 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση του άρθρου 65 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α’) σχετικά με την αντικατάσταση επιβατικού αυτοκινήτου λόγω κλοπής με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθώς και την τελωνειακή αποδέσμευση από τους κληρονόμους επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης που ισχύουν για άτομα με αναπηρίες» (ΑΔΑ: ΨΞ8Ν46ΜΠ3Ζ-Β13).

-Αρ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1065182 ΕΞ 2016/22.4.2016 Εγκύκλιος Διαταγή ΓΓΔΕ «Κοινοποίηση του άρθρου 65 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 Α’ ) αναφορικά με την τελωνειακή αποδέσμευση αναπηρικών αυτοκινήτων λόγω κλοπής (ΑΔΑ: 6ΞΚΕΗ-Γ06)

-Αρ. ΔΔΘΤΟΚ Γ  1136914 ΕΞ 2016/20.9.2016 Εγκύκλιος Διαταγή ΓΓΔΕ «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α) αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας» (ΑΔΑ: 7ΡΖΩΗ-ΚΡΩ)

-Αρ. Δ18Α 5043593 ΕΞ 20.12.2013 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση εγκυκλίου Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (166 Α) από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-5ΦΒ)

-Αρ. ΔΕΦΚ Δ 5003183 ΕΞ 24.1.2013 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 18, 20, 21 και 28 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α’) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Η-ΚΒΒ).

newsauto.gr

Πηγή: patrastimes.gr