Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ δίνει χρήσιμες οδηγίες για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ώστε να υπολογίσουν το ωρομίσθιο που δικαιούνται. Μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής, εύκολα και γρήγορα μπορεί κάποιος να μάθει ποιο είναι το ωρομίσθιό του.

Ο υπολογισμός του ωρομισθίου είναι σημαντικός για να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι πόσο θα πρέπει να πληρωθούν για υπερωρίες, για νυχτερινή εργασία, για εργασία σε αργίες κλπ.

Γνωρίζω τα δικαιώματά μου

Όπως αναφέρει το ΚΕΠΕΑ για τα πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής: «Τα ακόλουθα πεδία υπολογίζονται βάσει του κατώτατου μισθού (650€ για υπάλληλο) και για τα κατώτατα ημερομίσθια (29,04€ για εργατοτεχνίτες) έτσι όπως διαμορφώθηκαν με την απόφαση αριθμ. οικ. 4241/127»

Πηγή: patrastimes.gr