Να μπουν οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι στις ομάδες που έχουν προτεραιότητα για εμβολιασμό ζητά με ανακοίνωσή της η Ένωση Διοικητικών Δικαστών.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι όλοι τους έρχονται σε επαφή με ευρύ κύκλο προσώπων με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίος ο εμβολιασμός τους.

Η ανακοίνωση
«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ζητά α) την ένταξη του ΣΥΝΟΛΟΥ των δικαστικών λειτουργών στις κατά προτεραιότητα εμβολιαζόμενες κοινωνικές ομάδες, στα πλαίσια του σχετικού κρατικού σχεδιασμού, εν όψει του ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έρχονται σε επαφή με ευρύ κύκλο προσώπων (συναδέλφους, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους και διαδίκους), καθώς και του ΣΥΝΟΛΟΥ των δικαστικών υπαλλήλων, για τους οποίους ισχύουν τα ανωτέρω κατά μείζονα λόγο και β) να συνεργασθεί προς αυτήν την κατεύθυνση η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με τις λοιπές δικαστικές ενώσεις, αλλά και τα συνδικαλιστικά όργανα των δικαστικών υπαλλήλων».

Πηγή: patrastimes.gr