Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας διενεργεί μία συγχρονική μελέτη με ερευνητικό αντικείμενο την επίδραση της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων στην πρόσβαση των χρόνιων ασθενών στο υγειονομικό σύστημα.

Οι χρόνιοι ασθενείς αποτελούν μία από τις πλέον ευπαθείς ομάδες απέναντι στον κορωνοϊό Sars-Cov-2. Επιπρόσθετα, διεθνείς μελέτες αναδεικνύουν τη στατιστικά σημαντική συσχέτιση της εξάπλωσης της νόσου με την επιδείνωση της πρόσβασης των ασθενών στην παρακολούθηση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κύριων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι χρόνιοι ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Ελλάδα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα, χωρίς την καταχώρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή άλλου δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα.

https://www.surveymonkey.com/r/Enosi

Την επιστημονική εποπτεία της μελέτης έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας.

Πηγή: patrastimes.gr