Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας συμμετέχει για τα επόμενα δύο χρόνια ως συντονιστικός οργανισμός,  στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕRASMUS + Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ227, Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων μαζί με οργανώσεις από την  Ελλάδα (Δ.Ι.Ε.Κ Αγρινίου), Ιταλία (PROMIMPRESA), Ρουμανία (AESD), Πολωνία (FRAME) & Αλβανία (INSET)  με θέμα: RecyclART: Προγραμματική Δημιουργική Ανακύκλωση προς όφελος του περιβάλλοντος. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενηλίκων σε απλές αλλά και συστηματικές μορφές επανάχρησης και  ανακύκλωσης και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού τόσο σχετικά με δοκιμασμένες πρακτικές όσο και πιο προχωρημένες μορφές σχεδιασμένης ανακύκλωσης.

Η πρώτη διακρατική συνάντηση των εταίρων ήταν προγραμματισμένη  να γίνει δια ζώσης στην Πάτρα, λόγω όμως της πανδημίας του κορωνοϊού, διεξήχθη διαδικτυακά. Στην πρώτη αυτή συνάντηση έγινε παρουσίαση των συμμετεχόντων οργανισμών, αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα και  διεξοδική συζήτηση για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής και τα χρονοδιαγράμματα των επιμέρους ενεργειών.

Αισιοδοξούμε ότι το πρόγραμμα θα συνεισφέρει ποιοτικά στην μεγάλη προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών για στροφή προς την κυκλική οικονομία.

Πηγή: patrastimes.gr