Έως τις 8 Φεβρουαρίου 2021 μπορούν οι επιχειρήσεις – εργοδότες να δηλώσουν στην Εργάνη το προσωπικό τους που είναι ενταγμένο στον Μηχανισμό απασχόλησης Συν-Εργασία για τον μήνα Ιανουάριο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 θα πρέπει να υποβάλλουν:

  • δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ,
  • την Α’ ΦΑΣΗ της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της αριθμ. οικ.23103/478/13-06-2020 (Β’ 2274), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ.3297/110/22-1-2021 (Β’ 240) όμοιά της.

– Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η διαδικασία των ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό – Α’ ΦΑΣΗ καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας δηλαδή από σήμερα, 27 Ιανουαρίου του 2021 έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2021.

– Σημειώνεται ότι για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ένταξή τους στον Μηχανισμό από 1/1/2021 μπορούν από σήμερα να το δηλώσουν αναδρομικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Πηγή: patrastimes.gr