Αρκετοί εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν τη βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών τους για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους και καταθέτουν περιγραφικά την εκτίμηση τους για την πορεία τους. Και αυτό διότι θεωρούν ότι δεν έχουν επαρκή στοιχεία, ώστε να καταθέσουν βαθμολογία τετραμήνου.

Αυτό επιτρέπεται στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός τεκμηριώσει την απόφασή του, ενώ ενισχύεται η επιλογή τηςπεριγραφικής αξιολόγησης όταν δεν έχουν γίνει 10 ώρες δια ζώσης μαθήματα.

Μάλιστα, υπό προϋποθέσεις η περιγραφική αξιολόγηση θεωρείται πιο δύσκολη από την κατάθεση βαθμολογίας. Στην επιλογή αυτή συναινούν πολλές τοπικές ενώσεις καθηγητών. «Η περιγραφική είναι, αυτή τη στιγμή ο δικαιότερος τρόπος βαθμολόγησης. Ανταποκρίνεται στο δικαίωμα μαθητών και γονέων να ενημερώνονται για την μαθητική πρόοδο. Επιπλέον, οι διδάσκοντες συλλέγουν σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες και το αποτέλεσμα του μαθήματος, ενώ δίνουν προσωποποιημένες πληροφορίες και οδηγίες, απαλλαγμένες από τον προσχηματισμό των βαθμών, που μπορούν ακόμα και να δικαιώσουν την τηλεκπαίδευση ώς κανονική εκπαιδευτική διαδικασία». Αυτό ανέφερε στην καθημερινή η κ. Κουντουρά, φιλόλογος σε δημόσιο λύκειο.

Πηγή: patrastimes.gr