Η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει στα όρια των αντοχών τους σχεδόν όλα τα συστήματα υγείας των πιο προηγμένων κρατών και έχει αναδιατάξει τις προτεραιότητες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Επόμενο είναι και στην χώρα μας να μετασχηματίζεται ο εθνικός υγειονομικός μηχανισμός επικεντρώνοντας το δυναμικό του στην αντιμετώπιση της νόσου.

Στις έκτακτες αυτές συνθήκες με την εφαρμογή ενός ακόμα ολικού απαγορευτικού ενισχύονται τα εργαστήρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας των ιατρικών σχολών, που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αναχαίτισης της COVID-19.

Τα επιδημιολογικά εργαστήρια τροποποίησαν την λειτουργία τους, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα στις επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν και σήμερα συμμετέχουν με ηγετικό ρόλo:

  • στην χάραξη παγκόσμιας πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε πλοία και λιμάνια,
  • στην χάραξη εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
  • στην οργάνωση οροεπιδημιολογικών μελετών σε εθνικό επίπεδο,
  • στη διάγνωση της νόσου COVID 19 με μοριακές τεχνικές,
  • στην επιδημιολογική επιτήρηση των λυμάτων αστικών περιοχών και μονάδων υψηλού κινδύνου μετάδοσης,
  • στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και
    στην παγκόσμια συνεργατική ερευνητική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Λόγω των αυξημένων δραστηριοτήτων τους εξαιτίας της πανδημίας, η ενίσχυση τους με εξοπλισμό, αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, είναι σημαντική προκειμένου, αφενός να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και στις αυξημένες απαιτήσεις εκπαίδευσης του ειδικευόμενου προσωπικού στους τομείς που θεραπεύουν, ειδικά αυτούς που σχετίζονται με την πανδημία.

Αφετέρου να συνεισφέρουν πολλαπλασιαστικά στην ανίχνευση του COVID-19 σε πανελλαδική κλίμακα, αφού διαθέτουν την τεχνογνωσία για την ανίχνευση του ιού σε κλινικά και περιβαλλοντικά δείγματα (αέρα, απόβλητα) και στην τροφοδοσία της σχετικής βάσης δεδομένων που θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Διαχείρισης της Πανδημίας.

Τα εργαστήρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας επιτελούν σημαντικό εκπαιδευτικό έργο στους τομείς της επιδημιολογίας και πρόληψης λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων και είναι είτε ενταγμένα στα Γενικά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας ή συνεργάζονται στενά με αυτά.

Παράλληλα καλύπτουν εκπαιδευτικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και υδάτων (πόσιμο και αναψυχής), καθώς και θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής (αέρια ρύπανση, απόβλητα κλπ).

Πηγή: patrastimes.gr