Γνωρίζεται ότι από 09-11-2020 τέθηκε στην παραγωγική της έκδοση, η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, για την ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων και την πλήρη διεκπεραίωσή τους από τις Λιμενικές Αρχές χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη.
Οι κατηγορίες για τις οποίες δύναται να καταχωρούνται αιτήσεις από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές είναι οι ακόλουθες:

 Άδεια ναυαγοσώστη

 Δραστηριοποίηση δύτη

 Δραστηριοποίηση θαλάσσιου ταξί

 Δραστηριοποίηση μαθητευομένου δύτη

 Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

 Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών

 Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου

 Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής

 Σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών τ/χ σκαφών

 Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες {πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)} μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr , είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet για αυθεντικοποίηση
και εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Σημειώνεται ότι στο σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες.
Η ανωτέρω εφαρμογή θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχεται στους πολίτες και θα επιτευχθει μέσω αυτής η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους.
Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας στα τηλ. 2613- 615433,2613-615475.

Πηγή: patrastimes.gr