Ηλεκτρονικά θα διενεργείται η υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέσω της νέας εφαρμογής που θέτει σε λειτουργία τις επόμενες μέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι αγοραστές εξουσιοδοτώντας τον συμβολαιογράφο θα υποβάλλουν τη σχετική δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και με αυτό τον τρόπο θα ολοκληρώνεται η διαδικασία χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη στην εφορία. Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει την προαιρετική εφαρμογή μέχρι και τα τέλη Μαΐου και από τις αρχές Ιουνίου όλη η διαδικασία θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Ουσιαστικά, μπαίνει ένα τέλος στο βασίλειο της γραφειοκρατίας και της απίστευτης ταλαιπωρίας των φορολογούμενων καθώς πλέον θα μπορούν να διεκπεραιώνουν περισσότερες υποχρεώσεις ηλεκτρονικά, γλιτώνοντας από τις ουρές της εφορίας. Την ευθύνη για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων (ΦΜΑ) και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων θα έχουν οι συμβαλλόμενοι. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό κάθε δήλωση θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο TAXISnet. Στην συνέχεια θα γίνεται ηλεκτρονικά η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, θα βεβαιώνεται ο φόρος και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) για την καταβολή του από το φορολογούμενο.
Το αργότερο σε δέκα ημέρες οι αγοραστές θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του συμβολαιογράφου, τη δήλωση ΦΜΑ κάτι που σημαίνει ότι καταργείται η χειρόγραφη συμπλήρωση των δηλώσεων και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που σήμερα αποστέλλονται, μέσω e-mail, ή ταχυδρομικά στην αρμόδια εφορία. Ειδικότερα το σχέδιο προβλέπει:

1. Ο συμβολαιογράφος θα συντάσσει ηλεκτρονικά τη δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) για κάθε αγοραστή και θα την υποβάλλει στην σχετική εφαρμογή για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων.

2. Η αξία για τον υπολογισμό του φόρου θα υπολογίζεται από το συμβολαιογράφο
3.Την ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής θα φέρουν αποκλειστικά οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι και θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης.

4. Η υποβολή της δήλωσης του φόρου μεταβίβασης ακινήτων θα είναι υποχρεωτική από την 1η/6/2021.

5. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να εξοφληθεί ο οφειλόμενος φόρος

Η δεύτερη φάση
Στο μεταξύ αμέσως μετά η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα θέσουν σε εφαρμογή τη δεύτερη φάση του σχεδίου μεταβίβασης ακινήτων. Ολες οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με το σχέδιο η συλλογή των στοιχείων θα γίνεται από τον συμβολαιογράφο τον οποίο θα εξουσιοδοτούν οι συμβαλλόμενοι και αυτός με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης θα μπαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα υποβάλει αίτημα σε κάθε φορέα για την ηλεκτρονική χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών και εγγράφων. Με αυτό τον τρόπο οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από τις επισκέψεις και τις ουρές σε Εφορία, Δήμους, Πολεοδομία για την χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα απαιτούνται τουλάχιστον 20 δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου αφού το συμβόλαιο θα πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς – δωρεάς, πιστοποιητικό για μη οφειλή προς Ο.Τ.Α., βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας, πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή, έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης ακινήτου κ.α.

Πηγή: patrastimes.gr