Η αυλαία των φετινών φορολογικών δηλώσεων «έπεσε» την 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00. Όμως υπάρχουν και άλλες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, ειδικών κατηγοριών, που μπορούμε εμπρόθεσμα να τις υποβάλουμε.

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Έως Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των κατοίκων εξωτερικού ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε την φορολογική κατοικία του, στο εξωτερικό, εντός του φ.ε. 2019

Έως Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των αποβιωσάντων
(υποβάλλονται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

Έως Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αναδρομικών αποδοχών, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο φ.ε. 2019

Έως Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

(Για τα εισοδήματα που αφορούν στα φ.ε. 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω taxis. Για τα εισοδήματα που αφορούν το φ.ε. 2014 και προγενέστερα, θα υποβληθούν χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

Δηλώσεις (τροποποιητικές) για την ΜΕΙΩΣΗ της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φ.ε. 2019 (Α.1186/2020)

Έως Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Για όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5Β του ΚΦΕ και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του φορολογικού έτους 2019, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020.

πηγή: e-forologia.gr

Πηγή: patrastimes.gr