Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την επίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού στην ψυχική υγεία των πολιτών στην Πάτρα, καθώς μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών στο Σύλλογο για την Ψυχική Υγείας (ΣΟΨΥ) υποβλήθηκαν 247 νέα αιτήματα για βοήθεια.

Από αυτούς, οι 156 ήταν γυναίκες, οι 75 άνεργοι, οι 65 μη οικονομικά ενεργοί, ενώ 216 άτομα ήταν άνω των 18 ετών και 71 άτομα ήταν ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών. Οι 40 από αυτούς τους ανθρώπους διαγνώστηκαν με κατάθλιψη. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι κατά τη περίοδο της πανδημίας περισσότεροι από 85 άνθρωποι έχουν λάβει συστηματική ψυχολογική υποστήριξη από τον φορέα.

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιοποιεί ο ΣΟΨΥ Πάτρας αποτυπώνοντας σε αριθμούς πόσο η επίδραση της καραντίνας αλλά και σταδιακή επαναφορά μας στην καθημερινότητα αλλά με τους περιορισμούς λόγω του κινδύνου του ύπουλου ϊού, επηρέασε τον ψυχικό μας.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Για την καλύτερη προσαρμογή όλων στις νέες συνθήκες ο ΣΟΨΥ ανέπτυξε τις παρακάτω παρεμβάσεις καθ’όλη τη προηγούμενη περίοδο:

 Καθημερινή ή εβδομαδιαία τηλεφωνική επικοινωνία με τους ωφελούμενους μας, οι οποίοι είναι χρόνιοι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 Τηλεφωνική επικοινωνία με τους φροντιστές των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

 Εξοικείωση των μελών μας με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 Καθημερινό πρόγραμμα ομαδικών δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου.

 Πραγματοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους, όπως το νότιο δημοτικό πάρκο. Οι άνθρωποι μας ενεπλάκησαν σε φυσικές δραστηριότητες, παραδείγματος χάριν σωματική άσκηση και συλλογή απορριμμάτων.

 Εβδομαδιαίες συναντήσεις στη θάλασσα.

 Κινητοποίηση των μελών μας μέσω της υλοποίησης δράσεων κοινωνικής υποστήριξης για άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, π.χ. συγκομιδή τροφίμων για την Ιερά Μητρόπολη Πατρών.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα πρόληψης κατά του ιού θα συνεχιστούν τη περίοδο του χειμώνα, ο ΣΟΨΥ Πάτρας ενημερώνει πως το καθεστώς λειτουργίας έχει ως εξής: «Υπάρχει η δυνατότητα ατομικών συνεδριών ψυχιατρικής και ψυχολογική υποστήριξης δια ζώσης ή/και μέσω διαδικτύου αν πρόκειται για άνθρωπο, ο οποίος προέρχεται από ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Το κέντρο ημέρας εξακολουθεί να λειτουργεί, αξιοποιώντας στο βαθμό που είναι δυνατό το διαδίκτυο. Ορισμένες δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονταν σε ομαδικό επίπεδο, πλέον γίνονται σε ατομικό επίπεδο για τη μικρότερη δικής σας επαφή με άλλους ανθρώπους, βλ. εργοθεραπεία και εργασιακή συμβουλευτική. Να σημειωθεί, επίσης, ότι τρεις επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Συλλόγου μας συμμετέχουν στην εθνική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 10306, όπου παρέχεται ψυχολογική και κοινωνική στήριξη».

Πηγή: patrastimes.gr