Σε περίπτωση που οι σύζυγοι, επιλέγουν την ξεχωριστή υποβολή φορολογικών δηλώσεων (βάση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣτΕ 330/2018), για την κάλυψη τεκμηρίων ή τον περιορισμό της διαφοράς των, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

Τα τεκμήρια καλύπτονται από το ατομικό εισόδημα του καθενός και όχι από το οικογενειακό εισόδημα που δηλώνουν αθροιστικά. Σε περίπτωση ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών, την οποία μπορούν να επικαλεστούν για να αποφύγουν να πληρώσουν φόρο όσοι δηλώνουν μειωμένα εισοδήματα έναντι των τεκμηρίων, λαμβάνεται υπόψη το «περίσσευμα» που προκύπτει από τα ατομικά αναγραφόμενα στις δηλώσεις χρηματικά ποσά (όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά).

Να σημειώσουμε ότι οι διατάξεις περί χωριστών δηλώσεων συζύγων ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής και βασική προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική γνωστοποίηση της επιλογής των ενδιαφερόμενων (από τον έναν ή/και τους δύο) στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., εντός του πρώτου διμήνου του κάθε έτους υποβολής (για φέτος 28/02/2021). Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής ξεχωριστής δήλωσης.

Πηγή: patrastimes.gr