Στα 7.200 ευρώ ετησίως θα φθάνει – κατ’ ανώτατο όριο – το μπόνους που θα λαμβάνουν οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ – κατά τα έτη 2021 κι 2022 – εφόσον πετυχαίνουν τους στόχους για την εκκαθάριση εκκρεμών συντάξεων, αλλά και για την εξυπηρέτηση του κοινού μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1555.

Το υπουργείο Εργασίας προχωρεί στην επιβράβευση των υπαλλήλων με ιδιαίτερα υψηλά χρηματικά ποσά προκειμένου να πετύχει τον στόχο της ταχύτερης εκκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων.

Το μέτρο προβλέπεται στην τροπολογία την οποία κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή προς ψήφιση, όπου προβλέπεται το κίνητρο των 7.200 ευρώ ετησίως για τα έτη 2021 και 2022. Αφορά τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και επιτυγχάνουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Το έργο που ανέλαβαν ή θα αναλάβουν αφορά την εκκαθάριση εκκρεμών συντάξεων και την εξυπηρέτηση του κοινού μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1555.

Στην «ουρά» 130.510 αιτήσεις

Σημειώνεται ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τον Ιούνιο του 2021 οι αιτήσεις κύριας σύνταξης, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στον ΕΦΚΑ, ήταν 130.510.

Ενδεικτικά στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται πως «με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται και για το έτος 2022 η επιβράβευση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ μέσω αποζημίωσης βάσει ποσοτικών στόχων για την εκκαθάριση των συντάξεων και θεσπίζεται όποιο κίνητρο για τους υπαλλήλους εκείνους που απασχολούνται στη υποστήριξη της εξυπηρέτησης πολιτών μέσω του ενιαίου αριθμού τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 1555 εφόσον επιτυγχάνουν ποσοτικούς στόχους επίλυσης ζητημάτων ασφαλισμένων».

Ολόκληρη η διάταξη της τροπολογίας

Ολόκληρη η διάταξη της τροπολογίας που τροποποιεί την παράγραφο 11 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 προσθέτοντας δύο επιπλέον εδάφια έχει ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο προσωπικό που συμμετέχει στα κλιμάκια ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται και λειτουργούν εντός του έτους 2021 και 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και την πληρωμή συντάξεων του δημοσίου τομέα και όλων των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, καθορίζεται αποζημίωση, εφόσον επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3.

» Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στο προσωπικό του e-ΕΦΚΑ το οποίο απασχολείται εντός των ετών 2021 ή 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εξυπηρέτηση του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Με όμοια απόφαση ορίζονται η μεθοδολογία προσδιορισμού των ποσοτικών στόχων εξυπηρέτησης του κοινού ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο τρόπος παρακολούθησής τους και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου».

Πηγή: patrastimes.gr