Άθλιες συνθήκες αμοιβής και εργασίας, βιώνουν οι εργαζόμενοι στις εταιρίες διανομής έτοιμου φαγητού και ποτού, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι έχει κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις για αυτό το θέμα στην Βουλή, ενώ καταθέτει πρόταση νόμου για αντιμετωπιστούν  αυτά τα επείγοντα προβλήματα των  εργαζόμενων στις επιχειρήσεις διανομής έτοιμου φαγητού και ποτού.

Αποτέλεσμα αυτών των άθλιων συνθηκών, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «είναι και ο βαρύς φόρος αίματος που έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι στους  τομείς αυτούς, ακόμη και με την ζωή τους στην μάχη για το μεροκάματο».

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ»

Άρθρο 1
Όλοι όσοι παρέχουν αμειβόμενες υπηρεσίες παράδοσης μέσω εταιριών που επιτελούν το έργο της διανομής έτοιμου φαγητού και ποτού, συνδέονται με τις εταιρείες αυτές  αποκλειστικά με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Άρθρο 2
Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος (όπως π.χ. Τίτλος Κτήσης) συναλλαγής των διανομέων με τις εταιρείες του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Η ασφάλιση στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς των εργαζομένων του άρθρου 1 γίνεται κατ’ αποκλειστικότητα από τις εταιρείες για τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες διανομής, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς τους νόμους και τις συλλογικές συμβάσεις που καθορίζουν τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων διανομέων.

Άρθρο 4
Όλοι οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 εντάσσονται από της δημοσίευσης του νόμου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Άρθρο 5
Όλοι οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 παρέχουν εργασία πέντε ημέρες την εβδομάδα, 7 ώρες την ημέρα με πλήρεις αποδοχές και  πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

Άρθρο 6
Για όλα τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διανομή, η συντήρηση, η ασφάλιση και τα έξοδα μετακίνησης των οχημάτων, καθώς ο εξοπλισμός προστασίας και η ένδυση των διανομέων, παρέχονται αποκλειστικά και με δαπάνες της επιχείρησης που επιτελεί το έργο της διανομής.

Άρθρο 7
Η εμβέλεια διανομής για κάθε εργαζόμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8 χιλιόμετρα από την θέση   της επιχείρησης που παρέχει τα προϊόντα προς μεταφορά.

Άρθρο 8
Απαγορεύεται η διανομή με δίκυκλο όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Τέτοιες συνθήκες ορίζονται οι εξωτερικές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 38ο C, ή που είναι μικρότερες των 3ο C και επικρατεί παγετός.
Επίσης απαγορεύεται η διανομή σε ώρες μεγάλης βροχόπτωσης και χιονιού.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η αμοιβή και η ασφάλιση των διανομέων βαραίνει την επιχείρηση που επιτελεί το έργο της διανομής.

Άρθρο 9
Κάθε επιχείρηση που επιτελεί το έργο της διανομής και δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση και μπορεί να φτάσουν μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ.
Σε επιχείρηση που κατ’ επανάληψη παραβαίνει τη νομοθεσία δύναται να  επιβληθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες  προσωρινή ή και μόνιμη απαγόρευση λειτουργίας.

Πηγή: patrastimes.gr