O ΚΟΔΗΠ-Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων πρόκειται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση ΕΣΠΑ «2η τροποποίηση: Επιδότηση ενοικίου» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», υποβάλλοντας πρόταση με τίτλο «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις. Παράλληλα στόχος είναι η παροχή κοινωνικών συνοδευτικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελουμένων ατόμων-οικογενειών Ρομά για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό της Πάτρας.

Η πρόταση που σχεδιάζει ο ΚΟΔΗΠ αφορά αρχικά σε έντεκα (11) οικογένειες Ρομά, που τώρα κατοικούν στον καταυλισμό του Ριγανόκαμπου, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Για τη μετεγκατάσταση των οικογενειών ρομά, θα απαιτηθούν τα κάτωθι: 

-2 διαμερίσματα/κατοικίες από 18 έως 35 τ.μ. (στέγαση μονομελών οικογενειών)

-2 διαμερίσματα/κατοικίες από 36 έως 53 τ.μ. (στέγαση διμελών οικογενειών)

-1 διαμέρισμα/κατοικία από 54 έως 71 τ.μ(στέγαση τριμελούς οικογένειας)

-3 διαμερίσματα/κατοικίες από 36 έως 53 τ.μ(στέγαση τετραμελών οικογενειών)

-3 διαμερίσματα/κατοικίες από 126 έως 150τ.μ(στέγαση επταμελών οικογενειών)

Ας σημειωθεί, ότι εφαρμόζεται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 56Δ/1989) όπως ισχύει, καθώς και συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (ως προς τη θέρμανση, ύδρευση, αποχέτευση, ενεργειακή πιστοποίηση, κλπ.) που θέτει η πρόσκληση ΕΣΠΑ για τις κατοικίες/διαμερίσματα.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών (3) ετών και περιλαμβάνει α) την επιδότηση μηνιαίου ενοικίου που καταβάλει ο ΚΟΔΗΠ στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, με μέγιστο ποσό 5,5 ευρώ/τ.μ. με ρόλο «Εγγυητή» καθώς και β) την επιδότηση λογαριασμών Οργανισμών Κοινωνικής Ωφελείας (ΟΚΩ), κοινοχρήστων (κλπ) που καταβάλει ο ΚΟΔΗΠ στην εκάστοτε ωφελούμενη οικογένεια-ρομά, με μέγιστο μηνιαίο ποσό ανάλογο με το πλήθος των μελών της (π.χ.120€ για οικογένεια μέχρι δύο (2) μέλη).

Η έναρξη καταβολής των επιδοτήσεων θα γίνει μετά την αξιολόγηση της πρότασης από την ΕΥΔ/ΠΔΕ και την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετεγκατάστασης  των ωφελουμένων οικογενειών Ρομά στις κατοικίες.

Για την αναζήτηση των εν λόγω κατοικιών ο ΚΟΔΗΠ θα διενεργήσει διαγωνιστική διαδικασία στο επόμενο χρονικό διάστημα και τότε οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών/διαμερισμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στην παρούσα φάση ο ΚΟΔΗΠ επιθυμεί να διερευνήσει το αρχικό ενδιαφέρον υποψηφίων μισθωτών/ιδιοκτητών κατοικιών για το πρόγραμμα.

Επομένως, η παρούσα ανακοίνωση  αποτελεί μέρος της  προερευνητικής διαδικασίας αναζήτησης κατοικιών  και όχι υποβολής των απαιτούμενων  δικαιολογητικών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών/διαμερισμάτων να εκδηλώσουν το αρχικό ενδιαφέρον τους, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, με ανοιχτή ημερομηνία και όχι καταληκτική, καταθέτοντας αντίστοιχη έγγραφη αίτηση-δήλωση ή επικοινωνώντας με  το Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων, την υπεύθυνη κα. Χρύσα Γεραγά στο τηλέφωνο : 2610-361746, ή στο email:[email protected] ή στην προϊσταμένη κυρία Αμαλία Τράκα, τηλέφωνο 2614409978.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο  στο δημοτικό κτίριο κοινωνικών δομών του ΚΟΔΗΠ (Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού). To υλικό μπορεί να σας σταλεί και ηλεκτρονικά μέσω email.

Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε καθημερινά, τηλεφωνικά (ώρες 9.00π.μ.-12.00μ.μ.) ή/και με αποστολή email στην ανωτέρω ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Πηγή: patrastimes.gr