Αύξηση του αριθμού των επιβατών στα 7θέσια και 9θέσια van προκάλεσε το δημοσίευμα του Newsauto.gr και όπως το αποδείχθηκε το κυβερνητικό επιτελείο αντέδρασε άμεσα ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα του επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου ενόψει κορύφωσης και της τουριστικής σαιζόν.

Να υπενθυμίσουμε πως στα εννιαθέσια οχήματα η πληρότητα ήταν στα 4 άτομα επιπλέον του οδηγού που σε αντίστοιχο όχημα τουριστικό λεωφορείο Δημοσίας Χρήσης 10 θέσεων η πληρότητα είναι 9 άτομα και επιπλέον ο οδηγός. Σε όλες τις μεταφορές που ασχολούνται με τον τουρισμό (Τουριστικά Λεωφορεία, Πλοία, Αεροπλάνα κλπ )  οι πληρότητες έχουν πάει στο 80, 85 και 100%  όταν στα 9θέσια οχήματα η πληρότητα παραμένει στο 55%.

Πλέον οι πληρότητες στα 7θέσια και 9θέσια van αλλάζουν και μπορούν να επιβαίνουν έως και 5 επιβάτες πλέον του οδηγού για όχημα 7 θέσεων και έως 7 επιβάτες πλέον του οδηγού στα 9θέσια οχήματα.

Ειδικότερα στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ και αφορούν στο νέο πλαίσιο λειτουργίας που θα ισχύει στις μετακινήσεις επισημαίνεται ότι: «Λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς σε περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων, και πάντως με μέγιστη πληρότητα εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) (λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών), λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αναβατήρες (τελεφερίκ)).

-Λειτουργία των υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ και του σιδηρόδρομου με μέγιστη πληρότητα ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

-Λειτουργία των τουριστικών λεωφορείων και ειδικών τουριστικών λεωφορείων περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου με μέγιστη πληρότητα ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

-Μέχρι πέντε (5) επιβάτες πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) έως επτά (7) θέσεων.

-Μέχρι επτά (7) επιβάτες πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) έως εννέα (9) θέσεων.

-Μέχρι τρία (3) άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου BAN οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1548).

-Μέχρι πέντε (5) επιβάτες, πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ., Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222) έως επτά (7) θέσεων.

-Μέχρι επτά (7) επιβάτες, πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 έως εννέα (9) θέσεων.

-Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης)

ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

-Μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Διευθυντή του σχολείου. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται, με την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης, και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών σε μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών.

-Εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε Ε.Ι.Χ. όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού.

1.Πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία:

α) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του αριθμού αυτού, εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

β) Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α’ ή β’ βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

2.Πληρότητα στα επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα:

α) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο και

β) μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (α).

3. α) Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία των παρ. 1 και 2, καθώς και στα θαλάσσια ταξί από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

αβ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

αγ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Η υποχρέωση της παρ. 3 περιλαμβάνει ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

β) Από τις υποχρεώσεις της περ. α) εξαιρούνται:

βα) οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

ββ) οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού,

βγ) οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο – Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική Χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρος-Γαλατάς, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.

1.yy) οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) ετών οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.

γ) Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το

Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/.

4.Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγό – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, https://www.ynanp.gr/el/.

5.Για τα κρουαζιερόπλοια, τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας που καταπλέουν από το εξωτερικό, τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ισχύουν οι κανόνες των Παραρτημάτων 9 και 10, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

6.Οι πτήσεις εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς πραγματοποιούνται εφόσον οι επιβάτες:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

β) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοιού (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου με την μέθοδο PCR και της εξέτασης με rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

γ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τα αεροπορικές εταιρίες με την αγορά του εισιτηρίου και την επισύναψη των ψηφιακών βεβαιώσεων, καθώς και δειγματοληπτικά από αστυνομικές αρχές σε αεροδρόμια.

Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στα σημεία ελέγχου την ηλεκτρονική φόρμα Passenger Locator Form (PLF) η οποία εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης https://travel.gov.gr.

Σε περίπτωση προσκόμισης της βεβαίωσης των περ. (α), (β) και (γ) από αλλοδαπό σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής ή αγγλικής, ο έλεγχος εναπόκειται στην αεροπορική εταιρία.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών για τη μετακίνηση σε νησιά είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες δώδεκα (12) ετών και άνω.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας https://www.ypa.gr.

-Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.»

Πηγή: patrastimes.gr