Προσκλητήριο στις επιχειρήσεις να δηλώσουν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2020 θα απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών το επόμενο διάστημα, προκειμένου εντός του Μαρτίου να ενεργοποιηθεί το νέο στοχευμένο εργαλείο που θα διαδεχθεί την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, με το νέο μέτρο θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις που έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης, με βάση τις απώλειες που έχουν υποστεί, αλλά και τον όγκο των δαπανών που πραγματοποίησαν για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεών τους. Η κάλυψη των δαπανών μπορεί να φτάσει στο 70% ή ακόμα και στο 90%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν αρχίσει να εξειδικεύουν το νέο καθεστώς ενίσχυσης των επιχειρήσεων και βρίσκονται σε τεχνικές συζητήσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μέτρο θα αφορά επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση του τζίρου τους τουλάχιστον 30%, ενώ θα προβλέπει την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2020, όπως είναι οι λογαριασμοί ΔEKO, το μισθολογικό κόστος, αλλά και δανειακές υποχρεώσεις. Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες θεωρούνται οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς που δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη, τα οποία δεν είχαν λόγω της κρίσης, ούτε από άλλες πηγές, όπως είναι τυχόν ποσά που έχουν λάβει από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα κληθούν να δηλώσουν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τις δαπάνες που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2020, τον τζίρο τους, αλλά και τις καταθέσεις που έχουν στις τράπεζες.

Αξιολόγηση

Στο υπουργείο Οικονομικών θα αξιολογήσουν τα στοιχεία και θα κρίνουν ποιες επιχειρήσεις πρέπει να ενισχυθούν από το νέο εργαλείο, ώστε να μείνουν όρθιες και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Το στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο είναι να αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά, αλλά διαθέτουν το υπόβαθρο και τις προοπτικές, μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης, να ανακάμψουν. Eνισχύσεις μπορεί να δοθούν κατ’ εξαίρεση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές στα τέλη του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και δεν βρίσκονται σε καθεστώς αναδιάρθρωσης.

Πηγή: patrastimes.gr