Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας, με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Παρακολουθείστε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, που ειναι σε εξέλιξη μέσω τηλεδιάσκεψης:

Τα θέματα:

1.      Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων οικον. έτους 2021-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

2.      Αποζημίωση προβλεπόμενων κοινοχρήστων χώρων (δρόμοι, πλατεία στα Ο.Τ. 2100Α και 2099), ιδιοκτησίας των κ.κ. Ανδριάνας και Δήμητρας Βασιλοπούλου του Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 53/06 Διορθωτική Πράξη που συνετάχθη επί της 3/92 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή «Ψάχου – Μέμου – Κρύα – Κρύα Ιτεών» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 59/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

3.      Έγκριση προσκύρωσης καταργούμενου κοινόχρηστου εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία κ.κ. Νικολάου, Αναστασίου και Δήμητρας Κάσσαρη, εντός του Ο.Τ. 670, στο κέντρο πόλεως Πατρών (σχετική η αριθ. 46/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

4.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/12-7-2021 απόφασης της Κοινότητας του Ανατολικού Τομέα (Κατάργηση θέσης λειτουργίας κενωθέντος περιπτέρου) (σχετική η αριθ. 48/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

5.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/7-6-2021 απόφασης της Κοινότητας του Ανατολικού Τομέα (Κατάργηση θέσης λειτουργίας κενωθέντος περιπτέρου) (σχετική η αριθ. 49/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

6.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/8-7-2021 απόφασης της Κοινότητας του Αρκτικού Τομέα (Κατάργηση θέσης λειτουργίας κενωθέντος περιπτέρου) (σχετική η αριθ. 50/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

7.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/8-7-2021 απόφασης της Κοινότητας του Αρκτικού Τομέα (Μετατόπιση περιπτέρων σε υπό κατάργηση θέσεις κενωθέντων περιπτέρων) (σχετική η αριθ. 51/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

8.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/31-5-2021 απόφασης της Κοινότητας του Κεντρικού Τομέα (Κατάργηση θέσης λειτουργίας κενωθέντων περιπτέρων) (σχετική η αριθ. 52/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

9.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/12-7-2021 απόφασης της Κοινότητας του Κεντρικού Τομέα (Μετατόπιση περιπτέρου σε υπό κατάργηση θέσεις κενωθέντος περιπτέρου) (σχετική η αριθ. 53/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

10.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/31-5-2021 απόφασης της Κοινότητας του Κεντρικού Τομέα (Μετατόπιση περιπτέρων σε υπό κατάργηση θέσεις κενωθέντος περιπτέρου) (σχετική η αριθ. 54/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

11.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/4-6-2021 απόφασης της Κοινότητας του Νοτίου Τομέα (Μετατόπιση περιπτέρων σε υπό κατάργηση θέσεις κενωθέντων περιπτέρων) (σχετική η αριθ. 55/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

12.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 50/12-7-2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ρίου (Μετατόπιση περιπτέρων σε υπό κατάργηση θέσεις κενωθέντων περιπτέρων) (σχετική η αριθ. 56/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

13.  Εκ περιτροπής ανά μήνα στάθμευση οχημάτων επί τμήματος της οδού Ετεοκλέους (σχετική η αριθ. 62/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

14.  Οριοθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Νότιου Τομέα, επί της οδού Διαμαντή Νικολάου αρ. 22 (σχετική η αριθ. 32/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

15.  Αλλαγή προτεραιότητας στον ισόπεδο κόμβο των οδών Ηρακλέους – Λοχαγού Άγγελου Φωτοπούλου (σχετική η αριθ. 41/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

16.  Μονοδρομήσεις οδών Αλιάκμονος, Αχέροντος και πεζοδρομήσεις παρ. Αλιάκμονος 3 και ανωνύμου οδού, μεταξύ  Ο.Τ.1543 και 1542Α, 1542Β (σχετική η αριθ. 63/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

17.  Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση τμημάτων του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο Τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος από Χ.Θ.91+500 έως Χ.Θ. 113+000 (σχετική η αριθ. 42/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

18.  Έγκριση τοποθέτησης της Προτομής του Ρώσου Φιλέλληνα, πρώτου φρούραρχου της Πάτρας και του Ρίου και μετέπειτα διοικητή της Σχολής Ευελπίδων και διοικητή του Πυροβολικού, Νικολάι Αλεξέγιεβιτς Ράικο, στην πλατεία (Κ.Χ. Ο.Τ. 1214 πλατεία Νικολάι Ράικο)» (σχετική η αριθ. 57/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

19.  Τοποθέτηση εμποδίων- κολωνακίων  για την προστασία μνημείου στην περιοχή Μόλου Αγίου Νικολάου στην Πάτρα (σχετική η αριθ. 45/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντιδήμαρχος, Ελένη Αλεξοπούλου – Αρμόδια Διευθύντρια).

20.  Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1258β της περιοχής «Αναθεώρηση Ζαρουχλαιίκων» στην ιδιοκτησία της κας Σωτηρίας Δριμάλα – Κακαρούνα, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α576/2017 απόφαση Διοικητικού  (σχετική η αριθ. 58/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

21.  Έγκριση αναγκαιότητας απόκτησης Κοινοχρήστου Χώρου Πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1482 στην περιοχή «Μέση Αγυιά», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου κ.κ. Χαριλάου Ταπραντζή, Γεωργίου Ταπραντζή και Νικολάου Κακογιάννη, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 2872/2009 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. Υποβολή πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για χρηματοδότηση της απαιτούμενης πίστωσης για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του κοινόχρηστου χώρου πλατείας (Ο.Τ./Κ.Χ. 1482) στα πλαίσια του προγράμματος «Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις 2018» (σχετική η αριθ. 43/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

22.  Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Σταυρολάγκαδο στην Τ.Κ. Ροϊτίκων της Δ.Ε. Παραλίας του Δήμου Πατρέων (θέση ιδιοκτησίας κ. Βασιλείου Πασσά) (σχετική η αριθ. 61/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

23.  Διατύπωση άποψης επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «Άρτεμις» στην Τοπική Κοινότητα Ψαθοπύργου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων και σε μήκος περίπου 180μ. (θέση πλησίον της ιδιοκτησίας Σωκράτη Καρούσου) (σχετική η αριθ. 60/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

24.  Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Βότση της Τ.Κ. Θέας Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

25.  Έγκριση της προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση τμήματος 2- Προμήθεια 2 πυροσβεστικών διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 (Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας), ενδεικτικού προϋπολογισμού 84.967,74€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λόγω αποκλεισμού στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού των δύο προσφορών που κατατέθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 10/2020 διακήρυξης- Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων- Β΄ Φάση 2020», σύμφωνα με την αριθ. Δ52/2021 Γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

26.  Αποδοχή ή μη της αριθ. 55/6-5-2021 Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. και Π.Δ.Ε. (10ο Πρακτικό) που αφορά στην ένσταση  της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ κατά της αριθ. 347/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού πρωτοκόλλου υπερημερίας και ύψους θετικών ζημίων για το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

27.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες πυρασφάλειας σε Σχολικά Συγκροτήματα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ι. Μαυρόκοτας – Αρμ.  Δ/ντής α.α.).

28.  Παράταση 2η προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής της Τ.Κ. Τσουκαλεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

29.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ (2016)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

30.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

31.  Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για τις εργασίες εκκαθάρισης της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πατρών ΑΔΕΠ ΑΕ και για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την περάτωσή της (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

32.  Ορισμός υπαλλήλου, ως υπόλογου –διαχειριστή της πράξης «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου», για το συγχρηματοδοτούμενο έργο επιχειρησιακού προγράμματος Δυτ. Ελλάδα 2014-2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

33.  Ορισμός εκπροσώπου στην τακτική Συνέλευση  της «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.».

34.  Ορισμός εκπροσώπου στην τακτική Γενική Συνέλευση του «ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας Α.Ε.».

35.  Ορισμός εκπροσώπου στην τακτική Γενική Συνέλευση του «ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας Α.Ε.».

36.  Ορισμός υπαλλήλου, ως υπολόγου- διαχειριστή λογαριασμού της πράξης «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», με κωδ. ΟΠΣ 5031789 στο Επιχ. Πρόγραμμα Δυτ. Ελλάδα 2014-2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

37.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- Συντηρήσεις οδών Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

38.  Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

39.  Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Σκαγιοπουλείου Οικοτροφείου Πατρών.

40.  Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

41.  Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε δύο νέα οχήματα που αγοράστηκαν από το ελεύθερο εμπόριο για το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

42.  Ανάληψη οφειλών προς τρίτους της υπό εκκαθάριση Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πάτρας, με το διακριτικό τίτλο ΑΔΕΠ ΑΕ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

43.  Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών: α) ποσού 161,38€ και τυχόν προσαυξήσεων, που αφορούν σε μίσθωμα και χαρτόσημο για το χρονικό διάστημα από 1/11/2020 έως και 31/12//2020, λόγω μείωσης ύψους 40% για χρήση μισθίου ως επαγγελματική στέγη δυνάμει των Α.1251/2020 και Α. 1274/2020 Αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών, β) Ποσού 403,44€ και τυχόν προσαυξήσεων που αφορούν σε μίσθωμα και χαρτόσημο,  για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/3//2021, λόγω απαλλαγής του μισθώματος 100% για χρήση μισθίου ως επαγγελματική στέγη, δυνάμει των Α.1025/2021 και   Α. 1063/2021 Αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου.– Αρμ.  Δ/ντρια).

Πηγή: patrastimes.gr