«Αναγκαία» χαρακτηρίζουν την απόκτηση μαγνητικού τομογράφου, οι εργαζόμενοι του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Πατρών, σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση του  Δ.Σ. του:

«Με απόλυτη πλειοψηφία το ΔΣ του σωματείου μας  αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Στηρίζουμε την απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου μας για την απόκτηση του μαγνητικού τομογράφου. Θεωρούμε ότι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στην Δυτική Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει μαγνητικό τομογράφο. Οι διαδικασίες  απόκτησης κονδυλίου, μελέτης εγκατάστασης, εκπαίδευσης του προσωπικού έχουν προχωρήσει και βρισκόμαστε το επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού για την αγορά του μηχανήματος.

Β. Ο παιδικός πληθυσμός της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων πρέπει να έχει την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ που του αξίζει και δεν θα επιτρέψουμε οποιαδήποτε ενέργεια εις βάρος των μικρών ασθενών.

Γ. Κάθε πράξη από πλευράς της  διοίκησης της 6ης ΥΠΕ για την μη απόκτηση του μαγνητικού τομογράφου από το νοσοκομείο μας θα μας βρει αντιμέτωπους.  Ως εκ τούτου δεν θα επιτρέψουμε την παραχώρηση του μαγνητικού τομογράφου σε άλλη δομή της περιφέρειας της 6ης ΥΠΕ.»

Πηγή: patrastimes.gr