Στις 16.275 έχουν φτάσει οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους για την κρατική επιδότηση εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμεων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ λήγει στις 9 Μαΐου και οι τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία των επιλέξιμων πελατών τους. Οι τράπεζες, μέσω του Γέφυρα ΙΙ, επιδιώκουν και τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, διότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για επιδότηση 80% της δόσης για οκτώ μήνες. Ταυτόχρονα, απελευθερώνονται κεφάλαια από τη διατήρηση δανείων σε προγράμματα σταδιακής επαναφοράς δόσης, μετά τη λήξη των μορατορίων στις αρχές του 2021.

Το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2” απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:
-Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
-Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
-Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
-Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Τα κριτήρια

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή κρατικής επιδότησης είναι η επιχείρηση να πληροί τα κριτήρια. Το βασικό κριτήριο είναι η μείωση του τζίρου το 2020 κατά 20% σε σχέση με το 2019. Τα υπόλοιπα κριτήρια, όπως η περιουσία της επιχείρησης και το ύψος της οφειλής, διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και από το εάν έχει εξυπηρετούμενα, κόκκινα ή καταγγελθέντα δάνεια.

Τα κριτήρια παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρατιθέμενο πίνακα

78eb18b5fa7e4c7a8df0d007c0293913

Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

  • Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.
  • Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Τα 5 βήματα

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα:

Βήμα 1: Αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).

Βήμα 2: Έλεγχος επιλεξιμότητας. Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Βήμα 3: Έγκριση επιδότησης. Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται μέσω e-mail.

Βήμα 4: Ρύθμιση δανείων. Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.

Βήμα 5: Καταβολή επιδότησης. Το χρονικό σημείο καταβολή της επιδότησης έχει ως εξής: α) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου της. Και στις δύο περιπτώσεις, η πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

capital.gr

Πηγή: patrastimes.gr