Νέα απόφαση για το πως θα γίνουν τα Μεταπτυχιακά μαθήματα για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Στην απόφαση ορίζεται ότι απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ για να πραγματοποηθούν με τηλεκπαίδευση

Η διδασκαλία μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου δύναται να πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως του αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτά φοιτητών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του κάθε προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Για την οργάνωση της διδασκαλίας μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης , απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ, κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γενικής Συνέλευσης ή Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ή Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής), η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Από τις παραπάνω διατάξειςεξαιρούνται τα μαθήματα εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων τα οποία τυχόν περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, τα οποία διενεργούνται αποκλειστικά δια ζώσης.

Πηγή: patrastimes.gr