Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, καθημερινά, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας διαφοροποιείται, ενδέχεται να επηρεαστεί ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση της Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου προς τις διευθύνσεις των σχολείων.

«Εν πάση περιπτώσει, τα σχολεία και κατά τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν με την εφαρμογή Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για το οποίο θα ενημερωθείτε όταν ολοκληρωθούν οι συνεννοήσεις με το Υπουργείο Υγείας. Γι’ αυτό, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα, σε συνεργασία με τις οικείες Σχολικές Εφορείες και τους οικείους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων, για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των μαθητών/ριών, του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού αναφορικά με τον νέο κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν…», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση:

«Η έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς είναι πάντα μια ξεχωριστή, ιδιαίτερα σημαντική μέρα για όλους και όλες μας. Φέτος, τα συναισθήματα είναι ανάμικτα, ευχάριστη αναμονή για τη νέα χρονιά, αβεβαιότητα λόγω των πρωτόγνωρων δεδομένων.

Σίγουρα, η νέα σχολική χρονιά αναμένεται να είναι διαφορετική και απαιτητική χρονιά, αφού ο κορωνοϊός COVID-19 εξακολουθεί να ταλαιπωρεί όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και όλη την υφήλιο. Παρόλες τις δυσκολίες, θα πρέπει όλοι και όλες να μεριμνήσουμε για την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών/ριών μας και την ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ, ταυτόχρονα, θα πρέπει να επιδείξουμε τη δέουσα ωριμότητα και υπευθυνότητα, για να προστατεύσουμε την υγεία των μαθητών/ριών μας, των συνανθρώπων μας αλλά και των εαυτών μας.

Η σχολική χρονιά 2020-2021 θα αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου 2020 για τους/τις εκπαιδευτικούς και στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 για όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, καθημερινά, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας διαφοροποιείται, ενδέχεται να επηρεαστεί ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων. Εν πάση περιπτώσει, τα σχολεία και κατά τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν με την εφαρμογή Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για το οποίο θα ενημερωθείτε όταν ολοκληρωθούν οι συνεννοήσεις με το Υπουργείο Υγείας. Γι’ αυτό, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα, σε συνεργασία με τις οικείες Σχολικές Εφορείες και τους οικείους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων, για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των μαθητών/ριών, του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού αναφορικά με τον νέο κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν.

Εν αναμονή των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και των αποφάσεων που θα ληφθούν για όλα τα θέματα λειτουργίας των σχολείων και προσβλέποντας στην επίτευξη της κοινής μας επιδίωξης για ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας, δίνονται συνημμένα, οδηγίες και πληροφορίες για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Στόχος της παρούσας εγκυκλίου είναι η όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση όλων για τα  διάφορα εκπαιδευτικά ή και διοικητικά θέματα, που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να είστε σε θέση να τα χειρίζεστε ορθά και αποτελεσματικά.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που λόγω έκτακτων συνθηκών και, κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, κριθεί ότι οποιαδήποτε οδηγία, πληροφορία, πολιτική κ.λπ. που αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο πρέπει να διαφοροποιηθεί, θα ενημερωθείτε έγκαιρα, ώστε να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η υγεία όλων. Η κατανόηση και συνεργασία όλων θεωρείται δεδομένη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες και πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε.

Έχουμε, εξάλλου, αποδείξει ότι παρά τις όποιες δυσκολίες, μπορούμε να φέρουμε εις πέρας το έργο που μας έχει ανατεθεί. Γι’ αυτό, όραμά μας, εξακολουθεί να είναι η δημιουργία ενός σχολείου δημοκρατικού, χαρούμενου και αποτελεσματικού. Ενός σχολείου, που καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την ευγένεια και την αγάπη για την ομορφιά και την αίσθηση του ωραίου. Ενός σχολείου, στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν, χαίρονται, παίζουν, ωριμάζουν, αναπτύσσονται και πορεύονται στην κοινωνία ως ενεργοί  πολίτες, με κοινωνικές ευαισθησίες, ενσυναίσθηση, σεβασμό και αγάπη για τον εαυτό τους, για τους δικούς τους, για την κοινότητά τους, για την πατρίδα τους και για τον κόσμο ολόκληρο.

Και σε όλα αυτά μπορούμε, να συμβάλουμε καθοριστικά ο καθένας και η καθεμιά μας.

Αναγνωρίζουμε τις ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες και τις συνεχείς, περίπλοκες και σε, κάποιες περιπτώσεις, δισεπίλυτες προκλήσεις στην καθημερινότητα των σχολείων μας. Έχοντας, όμως, υπόψη τις πολλαπλές δυνατότητες, που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της Δημοτικής Εκπαίδευσης, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα ανταποκριθείτε, συλλογικά και υπεύθυνα, τόσο στις γενικές προκλήσεις των καιρών όσο και στις ειδικές προκλήσεις της νέας σχολικής χρονιάς. Σε αυτή σας την προσπάθεια, θεωρείστε δεδομένη τη δική μου προσωπική συμπαράσταση και βοήθεια, καθώς και του εποπτικού και καθοδηγητικού προσωπικού της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Για εύκολη πρόσβαση στην παρούσα εγκύκλιο, στα σχετικά έντυπα, καθώς και σε προηγούμενες σημαντικές εγκυκλίους στις οποίες γίνεται αναφορά στην παρούσα εγκύκλιο και πρέπει να τις γνωρίζετε, καλείστε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης: http://www.moec.gov.cy/dde/ (Οδηγίες για τη σχολική χρονιά 2020-2021), όπου μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα όλες τις πληροφορίες που αναζητάτε.

Επιπλέον, για διευκόλυνση κυρίως των παλαιότερων Διευθυντών/ριών, που γνωρίζουν τιςμ οδηγίες που δόθηκαν στο παρελθόν για τα διάφορα θέματα, δίπλα από τον τίτλο του κάθε  θέματος δηλώνεται αν πρόκειται για νέο θέμα ή αν έχει οποιαδήποτε αναθεώρηση στην πολιτική που ίσχυε ή στα χρονοδιαγράμματα ή στις σχετικές εγκυκλίους, ώστε να μην απαιτείται η μελέτη εκ νέου όλης της εγκυκλίου.

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται κάθε φορά, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) προβαίνει συχνά σε διαφοροποίηση των εντύπων που αξιοποιούνται από τα σχολεία, τους/τις εκπαιδευτικούς ή και τους γονείς. Γι’ αυτό, κάθε φορά που θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα έντυπο ή να δοθεί ένα έντυπο στους γονείς, να χρησιμοποιείται αυτό που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο τη δεδομένη στιγμή (στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης – Έντυπα), και όχι αυτό που εκτυπώθηκε και φυλάχθηκε στο παρελθόν ή που πιθανόν να έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή του σχολείου. Υπενθυμίζεται ότι, από την περσινή σχολική χρονιά, τα έντυπα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης δεν φέρουν τον χαρακτηρισμό ΥΠΠ αλλά ΔΔΕ και τα έντυπα της Ειδικής Εκπαίδευσης φέρουν τον χαρακτηρισμό ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, εύχομαι, σε όλους και όλες, διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, να είναι η χρονιά 2020-2021, δημιουργική, αξιόλογη και αποτελεσματική, τόσο σε σχολικό όσο και σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.

Στους μαθητές και στις μαθήτριες, εύχομαι ολόψυχα, να ζήσουν όλα τα όμορφα, μοναδικά και σπουδαία που το σχολείο τους μπορεί, με την ιδιαίτερη φροντίδα και μέριμνά του, να τους προσφέρει.»

Πηγή: patrastimes.gr