Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του συνόλου των Δημοτικών του Ενοτήτων, ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά άμεσα τις διαδικασίες ένταξης στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά άμεσα και με γοργούς ρυθμούς τη διαδικασία ένταξής του στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πιθανόν του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αφορά στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, προβλέπεται η χρηματοδότηση της εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (πρώην Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ναυπακτίας (Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας, Αποδοτίας, Πλατάνου και Πυλλήνης).

Τα Τ.Π.Σ. αποτελούν τα κύρια εργαλεία ολοκληρωμένου πολεοδομικού-χωροταξικού σχεδιασμού, μέσω των οποίων καθορίζονται επιτρεπόμενες χρήσης γης, όροι δόμησης προστατευόμενες περιοχές και ζώνες ειδικών χωρικών παρεμβάσεων.  Παράλληλα ρυθμίζονται οι περιοχές οικιστικής ανάπτυξης, με σκοπό την αντιμετώπιση των πολεοδομικών ζητημάτων, καθώς και ανάγκες πολεοδόμησης και επέκτασης των ορίων τους για την πολεοδομική οργάνωση, τη ρύθμιση της διάσπαρτης δόμησης και την κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης σε κατοικία.  Επιπλέον, τα Τ.Π.Σ. συνοδεύονται από στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεωλογική μελέτη και μελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων και εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα, έχουν δηλαδή ενισχυμένο θεσμικό κύρος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά και τη σχετική απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Ναυπακτίας είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας που υποβάλλουν αίτημα ένταξης στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Πηγή: patrastimes.gr