Παράταση 16 ημερών δίνει η κυβέρνηση στους δανειολήπτες που θέλουν να ανανεώσουν τις αιτήσεις ένταξής τους στον νόμο Κατσέλη και οι οποίοι είχαν κάνει σχετική προσφυγή μέχρι και το τέλος του 2014. Ετσι, έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021, αντί τις 15 Ιανουαρίου που έληγε η προηγουμένη προθεσμία, θα μπορούν πλέον, όσοι δανειολήπτες της συγκεκριμένης ομάδας δεν έχουν προχωρήσει στη σχετική διαδικασία, να μπουν στη πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και να ανανεώσουν την αίτησή τους, λαμβάνοντας νέα δικάσιμο.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη έτσι ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς συνέπειες εις βάρος των δανειοληπτών που δεν κατάφεραν να ενημερωθούν επαρκώς για τη λειτουργία της ειδικής πλατφόρμας ή να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, εξαιτίας και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη λειτουργία τραπεζών και δημόσιων υπηρεσιών, λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα μάλιστα με τα πρόσφατα στοιχεία, από τις 20.594 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, οριστικά, μόλις οι 4.180 είναι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού. Πιο αναλυτικά, όπως τόνισε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, σύμφωνα με στοιχεία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), από τους συνολικά 37.000 υπόχρεους σε επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους, έχουν εισέλθει στην ειδική πλατφόρμα 20.594, εκ των οποίων οι 8.085 αιτήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συμπλήρωσης της αίτησης, 4.180 αιτήσεις επαναπροσδιορισμού έχουν οριστικά υποβληθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, 2.424 αιτήσεις επαναπροσδιορισμού έχουν ολοκληρωθεί από τα ειρηνοδικεία και έχουν κοινοποιηθεί στους διαδίκους και 5.905 αιτήσεις επαναπροσδιορισμού έχουν ακυρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως προβλέπει ο νόμος, αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, για τις οποίες δεν υποβάλλεται εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού, θεωρούνται μηδέποτε ασκηθείσες, ενώ καταργούνται και αυτοδικαίως όσες προσωρινές διαταγές χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού.

Ελεγχος στοιχείων

Με την αίτηση επαναπροσδιορισμού επιδιώκεται να γίνει παράλληλα και ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που επικαλούνται οι οφειλέτες, έτσι ώστε όσοι δεν δικαιούνται την προστασία του νόμου να υποχρεωθούν σε παραίτηση. Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ένα σημαντικό μέρος των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, το οποίο εισάγεται στο ακροατήριο και ανέρχεται περίπου στο 25%, δεν συζητείται είτε λόγω ματαίωσης είτε λόγω παραίτησης από το δικόγραφο. Πρόκειται για δανειολήπτες που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και καταθέτουν αίτηση ένταξης στον νόμο προκειμένου να κερδίσουν χρόνο έως την εκδίκαση της υπόθεσης, από την οποία μετά παραιτούνται.

Πηγή: patrastimes.gr