Με τις ανατροπές αυτές το κέρδος που προκύπτει ξεκινά από 360 ευρώ και φτάνει έως 1.300 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ’ ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος).

Για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ και έως 500.000 ευρώ οι μειώσεις φόρου θα κυμανθούν από 1.300 έως και 6.100 ευρώ.

Κέρδη και από την εισφορά αλληλεγγύης
Και ενώ οι φορο-συντελεστές προσγειώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα, ο κάθε επαγγελματίας γλιτώνει από τουλάχιστον ακόμη έναν βραχνά, έστω και προσωρινά για μία μόλις χρονιά: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2020. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Η φορολογική υποχρέωση ενός επαγγελματία, ψαλιδίζεται και άλλο, καθώς δεν εισπραχθεί από την Εφορία η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10% σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Η μη επιβολή της θα έχει ως συνέπεια να ωφεληθούν με ετήσιες μειώσεις επιβαρύνσεων:

– από 22 έως 176 €, όσοι αυτοαπασχολούμενοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 13.000 έως 20.000 €

– από 176 έως 676 € όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και μέχρι 30.000 €

– από 676 έως 1.326 € όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 και μέχρι 40.000 €

– και μπορεί αν ξεπεράσει τα 15.351 € όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 200.000 ευρώ.

Όλες αυτές οι μειώσεις φόρων θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος που θα λάβουν οι αυτοαπασχολούμενοι το 2021, στα οποία θα αναγράφονται οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν για τα εισοδήματα της χρήσης του 2020.

Τι κερδίζουν οι επαγγελματίες
Ας δούμε όμως στην πράξη τι κερδίζουν εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες: Αν κάποιος δηλώνει κέρδη μόλις 10.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με φόρο 900 ευρώ όταν πέρυσι πλήρωνε 2.200 ευρώ, άρα θα διαπιστώσει ότι η φορολογική του επιβάρυνση ψαλιδίζεται κατά 59% ή 1300 ευρώ. Στα μεγαλύτερα εισοδήματα, το συνολικό όφελος μπορεί να ξεπερνά τα 2.000 €: Ο φόρος για αυτοαπασχολούμενο με 30.000 ευρώ κέρδη θα μειωθεί κατά 2.076 ευρώ, ο φόρος για εισοδήματα 40.000 ευρώ από ατομικό επάγγελμα κατά 2.826 ευρώ και ο φόρος για εισοδήματα 50.000 ευρώ από ατομικό επάγγελμα κατά 21%. Σχεδόν το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων θα έχει μείωση βαρών άνω του 18-19%.

Κερδισμένοι και οι νέοι επαγγελματίες
Κερδισμένοι θα είναι και οι νέοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που πραγματοποιούν ετήσιους τζίρους μέχρι 10.000 ευρώ: Τα καθαρά κέρδη που αποκτούν οι νέοι εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης των δραστηριοτήτων τους θα φορολογούνται πλέον με έναν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή φόρου, της τάξεως του 4,5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν ξεπερνούν το όριο των 10.000 ευρώ. Από τη χρήση του 2020 λοιπόν που ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας των αυτοαπασχολουμένων έχει μειωθεί από το 22% στο 9%, όσα φυσικά πρόσωπα έχουν προβεί σε δήλωση έναρξης επαγγέλματος ιδρύοντας νέες ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και όσοι θα υποβάλουν εντός του τρέχοντος έτους δήλωση έναρξης επαγγέλματος, θα έχουν το προνόμιο της φορολόγησης των καθαρών κερδών τους με έναν πολύ χαμηλό συντελεστή φόρου της τάξεως του 4,5% κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Πάντα υπό την προϋπόθεση ότι τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν θα υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Η εφαρμογή του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει μόνο για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας.

Πηγή: patrastimes.gr