Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την 3η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα παρακάτω θέματα:

  1. 1) Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)», 2) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
  2. Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ANAΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΤΙΤΣΑΣ- ΣΕΛΛΩΝ – ΑΡΓΥΡΩΝ – Α.ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Ν.3468/2006) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποίηση της αριθ. 10414/04-03-2020 Σύμβασης για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων», με τον ανάδοχο «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» και συνολικό συμπληρωματικό ποσό 54.791,98€, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές α.α.)
  1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 526/14-7-2021 (ΑΔΑ 60ΖΚΩΞΙ-ΣΩ5) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την εξειδίκευση πίστωσης της δαπάνης με τίτλο: «Κατεπείγουσα Απολύμανση Κτιρίων και Οχημάτων στο Δήμο Πατρέων στα πλαίσια αντιμετώπισης περιστατικών μόλυνσης (Κορωνοϊός – SARS-CoV-2 κλπ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  2. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» προϋπολογισμού 6.370.967,74€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (Αλεξόπουλος Παναγιώτης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μάντζος Σπυρίδωνας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Οικονομόπουλος Ηλίας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr