Θα επαναχορηγηθεί επίδομα 150 ευρώ στους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ
Το μεταναστευτικό κύμα που πλήττει τη Λέσβο (πλέον των άλλων ακριτικών νησιών) ανάγκασε την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει σε σύσταση νέου Αστυνομικού Τμήματος και στην αναδιοργάνωση των ήδη υπαρχόντων πάνω στο νησί, ενώ παράλληλα θα επαναχορηγηθεί το μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών των 150 ευρώ στους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ.

Ειδικότερα, κατατέθηκε στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στα παλαιότερα Π.Δ. 7/2017 και 178/2014 που αφορούν την «αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», αλλά και την «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος συνιστάται Αστυνομικό Τμήμα Μόριας με έδρα την κοινότητα Μόριας, ενώ παράλληλα ανακατανέμονται οι έδρες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, ως εξής:

– Ο αστυνομικός σταθμός Πολιχνίτου υπάγεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου,

– Ο αστυνομικός σταθμός Μανταμάδου υπάγεται στον Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής και

– Ο αστυνομικός σταθμός Ερεσού-Αντίσσης-Μήθυμνας υπάγεται στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής.

Από την εφαρμογή του επίμαχου νέου διατάγματος προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των κρατικών πιστώσεων του συνολικού ύψους των 209.744 ευρώ για το έτος 2020 και των 419.489 ευρώ για κάθε επόμενο έτος.

Η επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό δεν προέρχεται από την επιβάρυνση για την στέγαση του υπό ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Μόριας, καθώς αυτή θα πραγματοποιηθεί σε οίκημα που θα παραχωρηθεί δωρεάν από τον Δήμο Μυτιλήνης, ούτε όμως και από τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό ο οποίος θα προκύψει από ανακατανομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου ή της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου.

Απλά η οικονομική επιβάρυνση θα προκληθεί λόγω της καταβολής του «μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών (ΜΑΤ)» που προβλέπεται από το άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ. 8002/1/520-γ΄/15.3.2018 κοινής υπουργικής απόφασης, ύψους 150 ευρώ μηνιαίως, σε 192 υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ, συνολικού ύψους 209.744 ευρώ για το έτος 2020 και 419.489 ευρώ για κάθε επόμενο έτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της εν λόγω ΚΥΑ «στο προσωπικό που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Αστυνομικών Επιχειρήσεων χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών (Μ.Α.Τ.), το ύψος του οποίου [ανέρχεται] στο ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως».

Σύμφωνα με τη Διοίκηση, όπως αναφέρεται στην 122/2020 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, η καταβολή του επιδόματος των 150 ευρώ μηνιαίως στο προσωπικό της Ε.Κ.Α.Μ. είχε σταματήσει λόγω της διοικητικής υπαγωγής της μονάδας αυτής, από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων, στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, οι οποίοι έκριναν νόμιμο το επίμαχο σχέδιο ΠΔ, επισημαίνουν ότι είναι επιτρεπτή η συνέχιση της χορήγησης του επίμαχου επιδόματος των 150 ευρώ και στο προσωπικό της ΕΚΑΜ.

Πηγή: patrastimes.gr