Το θέμα των μέτρων ελάφρυνσης, για τους μισθωτές σχολικών κυλικείων, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εισηγητής του θέματος, ήταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης, Διονύσης Πλέσσας, ο οποίος, εισηγήθηκε στο Σώμα, «την εφαρμογή του άρθρου 44 του ν.4735/2020 για τους μισθωτές σχολικών κυλικείων του Δήμου Πατρέων και συγκεκριμένα:

Α) Τη μείωση των μισθωμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 κατά 40%.

Β) Οφειλές από μισθώματα για το σχολικό έτος 2019-2020 να καταβάλλονται σε έως 12  ισόποσες μηνιαίες δόσεις .

Γ) Έως τις 20 Ιουνίου 2021 να είναι δυνατή η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοτικών σχολείων χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του μισθωτή.

Δ) Την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης σχολικών κυλικείων που έληγαν την 20η Ιουνίου 2020 για ένα χρόνο κατόπιν αίτησης του μισθωτή».

Πηγή: patrastimes.gr