Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ζητεί συνεργασία με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα έως ένα χρόνο.

Οι προσλήψεις αφορούν στους εξής νομούς:

  • Αττική: Ιατροί Ψυχίατροι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ : 2 θέσεις
  • Ροδόπη (Κομοτηνή) Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση,
  • Αχαΐα Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση,
  • Μεσσηνία (Καλαμάτα) Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 27/07/2020 ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 08/07/2020 ή που θα υποβληθούν μετά την 27/07/2020, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Πηγή: patrastimes.gr